[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2010, Cilt 15, Sayı 2, Sayfa(lar) 110-112
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Dış Kulak Kanalında Kene: Olgu Sunumu
Erol KELEŞ1, Turgut KARLIDAĞ1, Özgür IŞIK1, Cem Ecmel SAKİ2
1Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Anabilim Dalı, ELAZIĞ, Türkiye
2Fırat Üniversitesi, Veterinerlik Fakültesi, Parazitoloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ, Türkiye

Kulak Burun Boğaz hastalıkları içinde, dış kulak kanalı yabancı cisimleri ile sık karşılaşılmaktadır. Ancak dış kulak kanalında canlı yabancı cisimlere çok nadir rastlanmaktadır. Bu makalede 32 yaşında, sağ kulağında ağrı, kaşıntı ve dolgunluk şikayeti ile kliniğimize müracaat eden ve muayenede dış kulak kanalında kene tespit ettiğimiz erkek hasta sunulmuştur.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]