[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2010, Cilt 15, Sayı 2, Sayfa(lar) 116-117
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Perimezensefalik Anevrizmal Kökenli Olmayan Subaraknoid Kanama: Olgu Sunumu
Uygar UTKU, Deniz TUNCEL, Mustafa GÖKÇE
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, KAHRAMANMARAŞ, Türkiye

Perimezensefalik anevrizmal kökenli olmayan subaraknoid kanama, tipik kanama paterni ve iyi prognozu ile bir subaraknoid kanama tipidir. Şiddetli baş ağrısı şikâyeti ile acil servisimize başvuran olgunun nörolojik muayenesinde sadece şüpheli bir ense sertliği vardı. Çekilen bilgisayarlı beyin tomografisinde (BBT) mezensefalon çevresine lokalize kanama gözlendi. Yapılan serebral angiografide (DSA) kanamaya sebep olabilecek patolojik bir oluşum saptanmadı. Halen takibimizdeki hastanın aralarda olan baş ağrısı haricinde bir şikâyeti bulunmamaktadır. Subaraknoid kanamalı bir hastada perimezensefalik kanama paternini iyi tanımlamak gereksiz nöroradyolojik ve cerrahi uygulamalar açısından önemlidir.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]