[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2012, Cilt 17, Sayı 0, Sayfa(lar) 047-049
[ English ] [ PDF ]
Eşzamanlı Nadir Görülen Bir Birliktelik: Tüylü Hücreli Lösemi ve Kronik Miyeloid Lösemi
Murat ALBAYRAK1, Harika ÇELEBİ1, Aynur ALBAYRAK2, Başak ÜNVER KOLUMAN1, Birgül ÖNEÇ1
1Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hematoloji Kliniği, ANKARA, Türkiye
2Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, ANKARA, Türkiye

Tüylü hücreli lösemi (THL) ve kronik miyeloid lösemi (KML) iki farklı hematolojik hastalıktır. THL seyrinde ikinci bir malignitenin birlikte görül-mesi nadir değildir. Ancak THL seyrinde en sık görülen ikinci maligniteler solid tümörler veya diğer lenfoproliferatif hastalıklardır. THL ile birlikte eş zamanlı KML' nin görülmesi oldukça nadir görülen bir durumdur. Pansitopeni tablosu ile başvuran olgumuzda yapılan çevre kanı incelemesi, kemik iliği aspirasyon ve biyopsinin değerlendirilmesi, kemik iliğinden akım sitometri incelemesi ve kemik iliği biyopsi preparatında yapılan tartarata rezistan asit fosfataz (TRAP) boyası sonrasında THL tanısı konuldu. Yapılan sitogenetik değerlendirme sonucu real time (RT)-PCR yöntemi ile bakılan BCR-ABL t (9;22) pozitif olarak bulundu. Kantitatif BCR-ABL füzyon transkriptinin oranı ise 0.27 olarak saptandı. Böylece olguda 2 farklı malignitenin bir arada eş zamanlı olarak ortaya çıktığı düşünüldü. Hastaya 2-klorodeoksiadenozin (2-CdA) başlandı. THL remisyona girdikten sonra KML için imatinib mesilat 400 mg/gün ile tedaviye devam edilmesi planlanmaktadır. THL ile birlikte eş zamanlı olarak KML'nin görülmesi literatürde nadir vaka sunumları şeklinde bulunmaktadır. Bu olgu nadir görülmesi ve takip-tedavi stratejilerinin gözden geçirilmesi için sunuldu.

[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]