[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2019, Cilt 24, Sayı 3, Sayfa(lar) 156-157
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Ciddi Komplikasyonlara Yol Açabilecek Bir Sendrom: Saç Turnike Sendromu
Şehmuz KAYA1, Hacı ÖNDER2
1Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi Kliniği, Van, Türkiye
2Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Ordu, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Saç Turnike Sendromu, Saç, Ayak Parmağı, Hair Tourniquet, Hair, Toe
Özet
Saç turnike sendromu genellikle bebeklerde görülen nadir bir sendromdur. Özellikle ayak, el parmakları, penis, klitoris gibi vücudun farklı uzuvlarında meydana gelir ve doku kaybı gibi ciddi komplikasyonlara neden olabilir. Bazen tek semptom irritabilite olabileceğinden bu şikayetle getirilen infantlarda akla gelmelidir. Bu sunumda ani başlayan huzursuzluk ve ağlama şikayetiyle getirilen fizik muayenede sağ ayak 3. parmak distal falanksta hiperemi, şişlik ve saç teline bağlı turnike tespit edilen bir bebek vakayı irdelemeyi amaçladık.
 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Giriş
  Saç teline bağlı turnike sendromu, nadir rastlanan, el ve ayak parmakları, penis, klitoris gibi uzuvların saç teli veya iplik benzeri bir madde ile dolanması sonucu meydana gelen dolaşım bozukluğuyla seyreden bir sendromdur. Özellikle bebeklerde görülür. Bazen tek semptom huzursuzluk olabilir. O nedenle hem aile tarafından hem de hekimler tarafından gözden kaçabilir. Kısa sürede fark edilip müdahale edilmezse meydana geldiği uzuvda kalıcı hasara ve kayba yol açması nedeniyle oldukça ciddi bir klinik tablodur 1,2. Bu çalışmada nadir görüldüğü için gözden kaçabildiğini düşündüğümüzden dolayı saç iplik turnike sendromu gelişmiş 8 aylık bir bebek vakayı sunmayı planladık.
 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Olgu Sunusu
  Sekiz aylık kız bebek ani başlayan ve geceden beri devam eden huzursuzluk ve ağlama şikayetlerinin olması nedeniyle getirildi. Anne bebeği bir türlü susturamadığını ifade etmekteydi ve ağlama dışında hiçbir şikayetinin olmadığını belirtti. Yapılan fizik muayenede sağ ayak 3. parmak distal falanksta hiperemi, şişlik, ısı artışı ve saç teline bağlı turnike tespit edildi (Resim 1).


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Resim 1: Vakamızdaki ayak parmağındaki saç telinin neden olduğu şişlik ve kızarıklık görünümü.

  Diğer fizik muayene bulguları ve vital bulguları normaldi. Dikkatlice cilt altı dokusunda gömülü saç teli çıkarıldı. Hastaya antibiyotikli krem ve antienflamatuar tedavi başlandı. Tedavinin kırk sekizinci saatinden itibaren parmaktaki ödem, ısı artışı belirgin olarak azaldı. Yatışın sekizinci gününde kontrole gelmek üzere taburcu edildi. Takiplerinde parmağın normal olduğu gözlendi.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Tartışma
  Saç teline bağlı gelişen turnike sendromu nadir görülür fakat oldukça ciddi bir tablodur. Nadir görüldüğü için hekimler tarafından az bilinir. Tedavi edilmediği sürece ciddi komplikasyonlara yol açar 3. Çoğunlukla bebeklerde görülür. Sürekli ağlayan huzursuz bir bebeğin ayırıcı tanısında sıklıkla gözden kaçar 4. Ayırıcı tanıda selülit, erizipel, böcek sokması, travma ile karışabilir. Genelikle bu tabloya neden olan materyal bir saç teli olmakla beraber bazen naylon bir iplik parçası da bu kliniğe yol açabilir 5. Saç telinin bu kliniğe nasıl neden olduğu hala açık değildir. Vakaların çoğunluğunda kasıtsız olarak uzuvlara saç teli veya iplik dolanırken diğer yandan çocuk suistimalide akılda tutulmalıdır 6. Bizim vakamızda da kasıtsız ve kazara saç telinin dolandığı değerlendirildi. Sendromun gözden kaçmaması önemlidir. Çünkü eğer tablo uzar ve erken müdahale edilmezse meydana geldiği uzuvda nekroza hatta uzuv kaybına neden olabilir. O nedenle sürekli ağlayan, huzursuz bebeklerde akla gelmelidir. Tüm ailelere bebeklerinin sürekli huzursuz ve ağlaması durumunda ellerine, ayaklarına ve özellikle de genital bölgelerine bakmalarının doğru olacağı belirtilmelidir. Çünkü turnike sendromundaki komplikasyonların nedeninin müdahalelerdeki gecikme olduğu unutulmamalıdır 6. Tedavide tabloya neden olan materyalin uzaklaştırılması ve dolaşımın sağlanması esastır. Nitekim bizim vakamızda da vakit kaybetmeden saç teli ortadan kaldırılmıştır. Erken tanı sayesinde doku nekrozu ve uzuv kaybı olmaksızın başarılı bir tedavi yapılmıştır. Sonuç olarak, geri döndürülemeyen komplikasyonlara neden olduğundan saç teline bağlı turnike sendromunda erken müdahale önemlidir. Tanıyı gözden kaçırmamak için huzursuz ve sürekli ağlayan bebeklerde akılda tutulmalıdır.
 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Kaynaklar

  1) Bastug O, Korkmaz L, Korkut S, Halis H, Kurtoglu S. Preterm bebekte saç-iplik turnike sendromu. Turk Pediatri Ars 2015; 50: 245-7.

  2) Kaya H, Söğüt Ö, İynen İ, Nimetoğlu MS, Dokuzoğlu MA. Saç teline bağlı gelişen Turnike Sendromu. JAEMCR 2012; 3: 39-40.

  3) Okur OM, Coskun A, Kayipmaz AE, Ozbay S, Kavalci C, Kocalar UG. Hair-thread tourniquet syndrome originating from a haemangioma in an adult patient. J Pak Med Assoc 2016; 66: 896-7.

  4) Templet TA, Rholdon RD. Assessment, treatment and prevention strategies for hair thread tourniquet syndrome in infants. Nurs Womens Health 2016; 20: 421-5.

  5) Sivathasan N, Vijayarajan L. Hair-thread tourniquet syndrome: a case report and literature review. Case Rep Med 2012; 2012: 171368.

  6) Barton DJ, Sloan GM, Nichter LS, Reinisch JF. Hair thread tourniquet syndrome. Pediatrics 1988; 82: 925-8.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
  [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]