[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2008, Cilt 13, Sayı 4, Sayfa(lar) 288-290
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Monteggia Kırığı ile Birlikte Kapitellum Kırığının Görüldüğü Nadir Bir Olgu
Oktay BELHAN, H. Bayram TOSUN, Lokman KARAKURT, Erhan YILMAZ, Mehmet BULUT, Erhan SERİN
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ
Anahtar Kelimeler: Monteggia kırığı, kapitellum kırığı, tanı, tedavi, Monteggia fractures, Capitellum fractures, Diagnosis, Treatment
Özet
Monteggia kırığı, ulnanın 1/3 proksimal kırığı ile birlikte radius başındaki çıkığa verilen addır. Literatürde monteggia kırığı ile birlikte değişik kırık ve çıkıkların görüldüğü, ancak kapitellum kırığıyla birlikte olduğu hiçbir vakaya rastlanmamıştır. Yüksekten düşme nedeniyle sol dirseğinde ağrı, şişlik ve hareket kısıtlılığı olan 10 yaşındaki erkek hastanın çekilen radyogramında, ulna 1/3 proksimalinde lateral açılanma gösteren kırık, radius başı lateral çıkığı (Bado tip III) ve kapitellum kırığı tespit edildi. Acil olarak genel anestezi altında ulna kırığı ve radiusdaki çıkık kapalı manüplasyon ile redükte edildi, kapitellum kırığı ise indirekt olarak redükte oldu. Perkutan K-teli ile ulna ve radius tespit edildi ve uygun pozisyonda uzun kol sirküler alçıya alındı. 4. haftada alçı ve radius boynundaki K-teli çıkartıldı ve hareket başlandı. 6. haftada da ulnadaki K-teli çıkartıldı. Ameliyat sonrası 4. yıldaki kontrolünde, dirsek fonksiyonları tamdı. Radyolojik olarak radius başı yerinde, ulna ve kapitellum anatomik pozisyonda kaynamış durumdaydı.©2008, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi
 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Giriş
  Monteggia tarafından 1814 yılında ilk tariflenen bu kırık, ulnanın 1/3 proksimal kırığı ile birlikte radius başının değişik tipteki çıkıklarını içerir1,2,3. Monteggia kırığının 4 tipi mevcut olup, tiplendirme ulnadaki kırığın açılanması ile birlikte radius başı dislokasyonunun yönüne bağlıdır2,4,5,6. Çocuklarda, yetişkinlerden daha sık görülmektedir6,7. Ancak yanlış tanı ve tanıdaki gecikme nedeniyle tedavi edilmediğinde ciddi problemlere yol açan bir durumdur3,8,9. Çoğu yazar çocuklardaki akut travmalarda kapalı redüksiyon tedavisini tercih ederler, fakat bu kapalı yöntem yetişkinlerde genellikle yetersizdir3,4,6,7,8,10,11. Travmanın şekliyle ilgili çok değişik eşdeğerleri mevcut olup, kapitellum kırığı ile birlikteliğine rastlanmamıştır.
 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Olgu Sunusu
  Yüksekten düşme sonrası 10 yaşındaki erkek hasta sol dirseğinde ağrı, şişlik ve hareket kısıtlılığı yakınmalarıyla acil kliniğimize başvurdu.

  Fizik muayenede dirsek deforme görünümde ve orta derecede ödemli olup, palpasyonla ağrılıydı. Ön kolun rotasyonu ve dirsek fleksiyon-ekstansiyonu ağrılı ve kısıtlıydı. Damar ve sinir hasarı yoktu. Çekilen radyogramlarında, ulna 1/3 proksimalinde lateral açılanma gösteren kırık, radius başı lateral çıkığı (Bado tip III) ve kapitellum kırığı tespit edildi (Şekil 1).


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Şekil 1: Ulna 1/3 proksimalinde lateral açılanma gösteren kırık, radius başı lateral çıkığı (Bado tip III) ve kapitellum kırığı olan olgunun ameliyat öncesi radyografik görünümü.

  Olgu acilen ameliyata alındı. Genel anestezi altında dirsek tam ekstansiyon pozisyonunda iken traksiyon ve supinasyon manevrasıyla ulna kırığı ve radius başı çıkığı kapalı redükte edildi, kapitellum kırığı da radius başı çıkığı ile birlikte indirekt redükte oldu. Ulna kırığı, olekranon tipinden gönderilen 1 adet 3 mm’lik K-teli ile intramedüller olarak tespit edildi. Radius başı çıkığını önlemek için, ön kol supinasyonda iken lateralden radius boynu seviyesinden 1 adet K-teli ulnaya gönderilerek proksimal radio-ulnar tespit yapıldı (Şekil 2). Dirsek 90° fleksiyonda, ön kol supinasyon pozisyonunda uzun kol sirküler alçıya alındı. Ameliyat sonrası 4. haftada alçısı ve radius boynundan ulnaya gönderilen K-teli çıkarıldı. Dikkatli bir şekilde aktif dirsek hareketlerine başlandı. 6. haftada ulnadaki intramedüller K-teli çıkarıldı. Olgunun ameliyat sonrası 4. yıldaki kontrollerinde dirsek hareketleri tamdı. Radyolojik olarak radius başı yerinde, ulna ve kapitellum anatomik pozisyonda kaynamış durumdaydı (Şekil 3).


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Şekil 2: Olgunun ameliyat sonrası erken dönem radyografik görünümü


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Şekil 3: Olgunun ameliyat sonrası 4. yıldaki radyografik görünümü. Radius başı yerinde, ulna ve kapitellumda tam kaynama mevcut.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Tartışma
  Monteggia kırıkları çeşitli travma mekanizmalara göre sınıflandırılıp, tedavi planlaması yapılmaktadır4,8,11. Dikkatli bir fizik muayene yapılmalı, yeterli ve doğru radyogramlar alınıp değerlendirilmelidir8,11. Monteggia kırıklarında 3 farklı mekanizma tanımlanmıştır; direkt travma, hiperpronasyon ve hiperekstansiyon2,3,8,9,11. Bado bu kırıkları yaralanma mekanizmasına göre 4 tipe ayırmıştır. Tip I, radial başın anterior çıkığıyla birlikte ulnanın kısa oblik veya yaş ağaç kırığı; tip II, radial başın posterior veya posterolateral çıkığıyla birlikte, çocuklarda genellikle ulna metafiz kırığı; tip III, ulnanın greenstick metafizyel kırığı ile birlikte radial başın lateral çıkığı; tip IV, radius şaft kırığı ve radius başının anterior çıkığı ile ulnanın herhangi bir seviyesindeki kırık1,3,5,9,11. Travma mekanizması ile ilişkili bir çok eşdeğer tiplendirmeler de yapılmıştır3,6,11.

  Çocuklarda monteggia kırıkları akut tedavisinde basit kapalı redüksiyon ve alçı tespiti yeterlidir1,3,4,8,9,11. Tedavinin amacı radius başının anatomik redüksiyonunu sağlamaktır. Bado Tip III monteggia kırıkları dirsek ekstansiyonda iken redükte edilir. Redüksiyon genel anestezi altında ön kola longitudinal traksiyon uygulanıp, radius başı ve ulnaya direkt basınç uygulanarak gerçekleştirilir2,8,9,11. Dirsek 90° fleksiyonda ve ön kol supinasyonda uzun kol alçısına alınıp tespit edilir4,5,9. Cerrahi tedavide ise; kapalı yöntemlerle anatomik redüksiyonun korunamadığı durumlarda yapılır1,5,6,9,11. Ulna kırığının redüksiyonu sürdürülemediğinde radius başı da çıkacaktır, bu tür olgularda, ulna kırığının tespiti radius başını yerinde tutar8,11. Ulna kırığının tespiti; K-teli, vida yada plaklarla yapılabilir4,8,10,11. Ulna kırığı ve radius başı en stabil pozisyonda (ön kol supinasyonda) iken uzun kol alçısı uygulanır. 2 hafta sonra redükte edilmiş radius başı devamlılığını görmek için radyografik kontrol yapılır8,11. Alçı 4-6 hafta sonra çıkarılıp, hareket başlanır5,8,9,11. Bazen radius başı, araya giren annüler ligament, kıkırdak veya osteokondral parçalar nedeniyle redükte edilemez. Bu durumlarda açık redüksiyon gerekir, bu basit posterolateral yada Boyd tarafından tarif edilmiş geniş yaklaşımla gerçekleştirilir8,11. Biz olgumuzda, ulnada deplase kırıkla birlikte kapitellum kırığı da olduğundan cerrahi tedaviyi tercih ettik.

  Montegia kırıklarının en sık ve ciddi komplikasyonu, doğru tanının konmasındaki yetersizliğe ve gecikmeye bağlı, kronik yada ihmal edilmiş durumlardır. Diğer komplikasyonlar ise; tekrarlayan radius başı çıkıkları, ulnanın kötü kaynaması, eklem sertliği, posterior interosseöz sinir felci ve Volkmann’ın iskemik kontraktürüdür8,11.

  Kapitellum kırıkları ise, çoğu kıkırdak yapıda olduğu için nadir görülür. 2 tipi tanımlanmıştır. Tip I (Hahn-Steinthal kırığı); sık görülür, lateral kondilden metafizer kemik parçası ve çoğunlukla trokleanın lateral kristasını içerir. Tip II (Kocker-Lorenz kırığı); subkondral veya metafizer kemik olmaksızın tamamı eklem kıkırdağıdır. Kapitellum kırıklarında en önemli problem tanı koymadadır. Bazı yazarlar kapalı tedavi önerirken, deplase ve eklem içi yaralanma olması durumunda açık redüksiyon ve tespit önerilmektedir. Tespitte K-teli, Herbert vidası ve emilebilir vidalar kullanılabilir. Kırık parça çok küçük ise eksizyon yapılabilmektedir. Kapitellum kırıklarında sonuçlar iyidir ancak eklem sertliği gelişebilir8,11,12,13,14. Ancak olgumuzda 4. yıldaki kontrollerinde hiçbir komplikasyona rastlanmadı ve radyolojik olarak radius başı yerinde olup, ulna ve kapitellum kaynamış durumdaydı. Fizik muayenede dirsek hareket genişliği tamdı.

  Sonuç olarak, kapitellum tip II ve monteggia tip III kırığı birlikteliğine literatürde rastlanmamıştır. Bu açıdan olgumuz literatürde tek olgudur. Mevcut literatür ışığında böyle bir olguda, akut travma sonrası acil olarak genel anestezi altında yapılan kapalı redüksiyon ve perkutan K-teli ile tespit, etkili ve başarılı bir tedavi yöntemi olup, ameliyat sonrası 4. haftada erken hareket başlanmasının eklem sertliğinin önlenmesinde etkili olduğunu düşünmekteyiz.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Kaynaklar

  1) Bruce HE, Harvey JP, Wilson JC. Monteggia fractures. J Bone Joint Surg [Am] 1974; 56:1563-1576

  2) Mullick S. The lateral monteggia fracture. J Bone Joint Surg [Am] 1977; 59: 543-545

  3) Wiley JJ, Galey JP. Monteggia injuries in children. J Bone Joint Surg [Br] 1985; 67: 728-731

  4) Ring D, Waters PM. Operative fixation of monteggia Fractures in Children. J Bone Joint Surg [Br] 1996; 78: 734-739

  5) Fowles JV, Sliman N, Kassab MT. The monteggia lesion in children. Fracture of the ulna and dislocation of the radial head. J Bone Joint Surg [Am] 1983; 65: 1276-1282

  6) Letts M, Locht R, Wiens J. Monteggia fracture-dislocations in children. J Bone Joint Surg [Br] 1985; 67: 724-727

  7) Erdemli B, Ay S, Bektaş A, Mergen E. The surgical treatment of the monteggia fracture-dislocation. Joint Dis Rel Surg 1996; 7: 61-63

  8) Herring JA (Ed). Tachjian’s Pediatric Orthopedics. Vol. 3, 3rd Ed.: Türkçe 1. baskısı. Centel T, Seyahi A (Ed). (Çevirmenler) 1.Basım, İstanbul: Hayat Tıp Kitapçılık. 2007.

  9) Peiro A, Andres F, Fernandez-Esteve F. Acute monteggia lesions in children. J Bone Joint Surg [Am] 1977; 59: 92-97.

  10) Arazi M, Ögün TC, Kapıcıoğlu S. The monteggia lesion and ipsilateral supracondylar humerus and distal radius fractures. J Orthop Trauma 1999; 13: 60-63.

  11) De la Garza J. Monteggia fracture-dislocation in children. In: Beaty JH, Kasser JR, Editors. Rockwood and Wilkins’ Fractures in Children. 6th ed. Philadelphia: Lippincott, Williams and Wilkins; 2006. p491-526.

  12) Fowles JV, Kassab MT. Fracture of the capitulum humeri: Treatment by excısıon. J Bone Joint Surg [Am] 1974; 56: 794-798

  13) Letts M, Rumball K, Bauermeister S, McIntyre W, D’Astous J. Fractures of capitellum in adolescents. J Pediatr Orthop 1997; 17: 315-320

  14) Alvarez E, Patel MR, Nimberg G, Pearlman HS. Fracture of the capitulum humeri. J Bone Joint Surg [Am] 1975; 57: 1093-1010.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
  [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]