[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2023, Cilt 28, Sayı 1
7 makale bulundu.
 • 1998-2000 YILLARI ARASINDA ELAZIĞ ELET AŞ KESİMHANESİNDE SAPTANAN KİSTİK EKİNOKOKKOZUN EKONOMİK KAYIP YÖNÜNDEN İRDELENMESİ
       Mustafa KAPLAN, Salih KUK
 • Elazığ ELET A.Ş. Kesimhanesinde 1998-2000 Yılları Arasında Kesilen Hayvanlarda Fasciolosis Görülme Sıklığı
       Mustafa KAPLAN1, Salih KUK1, Ahmet KALKAN2
 • Elazığ'da Son 5 Yılda Kesilen Kasaplık Hayvanlarda Fasciolosis Sıklığı ve Ekonomik Önemi
       Mustafa KAPLAN1, Serpil BAŞPINAR2
 • 21. Yüzyılın İlk Pandemisi H1N1: Kesin Tanılı Hastaneye Yatırılan Olguların Değerlendirilmesi
       Kadriye KART YAŞAR, Filiz PEHLİVANOĞLU, Gülten ÇİÇEK, Gönül ŞENGÖZ
 • COVID-19 Pandemisinde Meme Kanseri Hastalarının Cerrahi Yönetimi ve Pandemi Öncesi ile Erken Dönem Sonuçlarının Karşılaştırılması
       Hayrettin DİZEN1, Ahmet KARAYİĞİT1, Dursun Burak ÖZDEMİR1, Ümit ÖZDEMİR2, İhsan Burak KARAKAYA2, Murat ULAŞ2, Bülent ÜNAL1
 • COVID-19 Pandemi Süreci Ani Sensörinöral İşitme Kaybı İnsidansını Etkiledi Mi?
       Abdulvahap AKYİĞİT1, Orkun EROĞLU1, Erol KELEŞ1, İrfan KAYGUSUZ1, Ömer KORKMAZYÜREK1, Şinasi YALÇIN1, Gülden ESER KARLIDAĞ2
 • Pandemi Süresince Yaşlı Bireylerin Kronik Hastalık Takiplerinin Değerlendirilmesi
       Beyzat ÖZDÖL, Zeynep AŞIK
 •  

  [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]