[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2024, Cilt 29, Sayı 1
6 makale bulundu.
 • Kronik Hepatit B ve C Virus İnfeksiyonlu Olgularda Transfusion Transmitted Virus (Ttv) Dna'sının Pzr ile Belirlenmesi
       Zülal Aşcı TOROMAN, Yasemin BULUT, Aykut ÖZDARANDELİ, Ahmet KALKAN
 • Altı Yaş ve Altı Çocuklarda Hepatit B Seroprevalansı
       Yasin ŞAHİN1, Derya AYDIN2
 • Koroner Anjiyografi Yapılan Hastalarda HBsAg, Anti-HCV ve Anti-HIV Seropozitifliği
       Affan DENK1, Şafak ÖZER BALİN2
 • Bipolar Bozukluk Tanılı Hastalarda HBV, HCV ve HIV Sıklığı
       Zekiye ÇATAK1, Nuran KARABULUT2
 • Adolesanlarda Bordetella pertussis Seroprevalansının ve Kolonizasyonunun Belirlenmesi
       Gülşen ERSÖZ1, Özlem TEZOL1, Asuman AKAR2, Semra ERDOĞAN3, Gönül ASLAN4, Necdet KUYUCU2
 • Onkoloji Hastalarında Viral Hepatit ve HIV Seroprevalansının Araştırılması
       Mehmet ÇELİK1, Esra GÜRBÜZ2, Mehmet Salim DEMİR3, Mustafa Serhat ŞAHİNOĞLU4
 •  

  [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]