[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2017, Cilt 22, Sayı 3, Sayfa(lar) 108-112
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Yoğun Bakım Hastalarının Glisemi Takibinde Protokol Kullanımının Önemi
Sevgisun KAPUCU1, Özlem CANBOLAT2
1Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
2Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği- Yoğun Bakım Ünitesi, Ankara, Türkiye

Akut kritik ortamlarda, hastaların takibinde standart bir takip veya tedavi yaklaşımının ortaya konması, hastalarda sağ kalıma etki eden çok önemli bir faktördür. Her hasta veya klinik durum için, yaklaşımların standardizasyonu, takip ve tedaviyi yürüten ekibin tüm bireylerinin, aynı yaklaşımı sergilemesini sağlar. Özellikle yoğun bakımda oluşturulan glisemi takip protokolleri ile hastaların glisemi takipleri, yönetilmesi zor olan süreçlerde herhangi bir medikal hata veya gecikme olmasını engelleyebilmektedir. Bu derlemenin amacı, yoğun bakım hastalarında glisemi takibinde protokol kullanımının önemi hakkında literatüre katkı sağlamaktır.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]