[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2018, Cilt 23, Sayı 3, Sayfa(lar) 022-029
[ English ] [ PDF ]
Obezite ve Gastrointestinal Sistem İlişkisi
Abdurrahman ŞAHİN, Mehmet YALNIZ
Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Gastroenteroloji Bilim Dalı, Elazığ, Türkiye

Obezite epidemisi, hızla dünya çapında mortalite ve morbiditenin önde gelen nedenlerinden biri haline gelmektedir. Son 30 yılda, gastrointestinal hormonların, obez bireylerde iştah ve enerji dengesinin düzenleyicileri olarak önemli bir rol oynadığı giderek daha fazla anlaşılmıştır. İntestinal mikrobiyota da obezite, obezite ile ilişkili inflamasyon ve metabolik sendrom gelişiminde önemli bir rol oynar. Bu derlemede, enterik hormonların ve intestinal mikrobiyotanın, yeme davranışı, enerji tüketimi ve metabolizma gibi obeziteyi ortaya çıkaran patofizyolojik mekanizmalar üzerindeki etkileri tartışılmaktadır.

[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]