[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2020, Cilt 25, Sayı 4, Sayfa(lar) 235-237
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Hemopnömotoraksa Neden Olmayan Pulmoner Arter Yaralanması: Olgu Sunumu
Muharrem ÇAKMAK1, Evrim GÜL2
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Servis, Elazığ, Türkiye

Penetran toraks travmalarında başlıca radyolojik bulgular, pnömotoraks, hemotoraks, hemopnömotorakstır. Pnömotoraks, hemotoraks ya da hemop-nömotoraksın eşlik etmediği pulmoner arter yaralanması şimdiye kadar bildirilmemiştir. Çalışmamızda, ateşli silah yaralanması nedeniyle acil servise getirilen pnömotoraks ve hemotoraksın eşlik etmediği sol alt lob pulmoner arter yaralanmasını paylaşmayı amaçladık.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]