[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2021, Cilt 26, Sayı 3, Sayfa(lar) 175-178
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
COVID-19’a Bağlı Kritik Süt Çocuğu Olgusu
Damla GEÇKALAN SOYSAL1, Gülten CİNGÖZ1, Nihal KARAÇAYIR1, Rahmi ÖZDEMİR2
1T.C. Sağlık Bakanlığı Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hasta-lıkları Kliniği, Kütahya, Türkiye
2T.C. Sağlık Bakanlığı Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Kardiyoloji Kliniği, Kütahya, Türkiye

Aralık 2019 tarihinde Çin Halk Cumhuriyeti'nde başlayan yeni tip koronavirus epidemisi Mart 2020’de pandemiye dönüşerek çok sayıda çocuk hastayı etkilemiştir. Çin Halk Cumhuriyeti’ndeki olguların %2’si çocuk hastalardı. Baş ağrısı, boğaz ağrısı, kas ağrısı, koku ve tat duyusu kaybı, ishal gibi semptomlar da görülmekle beraber enfeksiyonun en yaygın belirtileri ateş, öksürük ve dispnedir. Hastalık asemptomatik olgudan pnömoninin eşlik ettiği ağır solunum yetmezliği ve ölümle sonuçlanabilen geniş bir yelpazede seyredebilir. Kritik hasta çocuk insidansı ise %11 oranında bildirilmiştir. Dünya Sağlık Örgütü, COVID-19 tanılı olgularda kritik hastaların daha çok miyokardit, Kawasaki sendromu veya çocuklarda multisistem enflamatuar sendrom (MIS-C) ile seyrettiğini bildirmiştir. Bu yazıda, 30 Mart 2020 tarihinde solunum yetmezliği ile başvuran, ağır COVID-19 pnömonisi ve miyokarditi tanısı alan ve Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı rehberinde önerilen algoritma ile tedavi edilen 4 aylık süt çocuğu olgusu sunuldu.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]