[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2023, Cilt 28, Sayı 1, Sayfa(lar) 056-064
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Sağlık Çalışanları: COVİD-19 Pandemi Kasırgasında en çok Savrulanlar
Mustafa TİMURKAAN1, Gülsüm ALTUNTAŞ2, Esra Suay TİMURKAAN1
1Elazig Fethi Sekin City Hospital, Clinic of Internal Medicine, Elazig, Turkey
2Elazig Fethi Sekin City Hospital, Intensive Care, Elazig, Turkey

Amaç: Pandemi döneminde sağlık çalışanlarının yaşadığı stres, kaygı ve tükenmişlik ile karşılaştıkları sosyal, ekonomik ve işle ilgili sorunları ortaya çıkarmak için bir anket gerçekleştirdik.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya toplam 416 sağlık çalışanı katılmıştır. Sosyal medya grupları aracılığıyla elektronik anket formu kullanılarak kendilerine ulaşılmış ve çalışma hakkında detaylı bilgi verilmiştir. Katılımcılara 8 sosyodemografik soru, sağlık durumları ile ilgili 6 soru, çalışma ve ekonomik koşullardaki değişikliklerle ilgili 8 soru, sosyal ve psikolojik değişiklikleri ile ilgili 11 soru sorulmuştur.

Bulgular: Çalışanların %95’i gerginlik, kaygı ve huzursuzluk ile birlikte tükenmişlik hissettiğini belirtmiştir. Buna rağmen %88'i herhangi bir psikolojik destek almamıştır. Sağlık çalışanlarının çoğunluğunun (%94) aile ve sosyal düzenlemelerinde de değişiklikler olmuştur. Sağlık çalışanlarının yaklaşık %90'ı baskı altında çalıştığını söylemiştir. Çalışmamıza katılan sağlık çalışanlarının sadece %18'i mevcut mesleğine devam etmekten çekinmemiştir. Katılımcıların aynı mesleği tekrar seçme isteklerinin azalması ile gerginlik/kaygı ve tükenmişlik durumları arasında anlamlı bir ilişki vardır (p <0.05).

Sonuç: COVID-19 pandemisinin hızla yayılması ile sağlık çalışanları sosyal, ekonomik ve psikolojik olarak etkilenmişlerdir. Yorgunluğun yanı sıra stres, kaygı ve tükenmişlik yaşamışlardır. Bu durum sağlık sektöründe hasta bakımı ve sağlıkta kalite gibi sorunlara yol açabilmekte, hatta sağlık sektöründe çökmelere neden olabilmektedir. Bu sıkıntıları önlemek için psikolojik, ekonomik, sosyal ve davranışsal desteğin sağlanması ve sürdürülmesinin sağlık sektörü ve sağlık çalışanları için faydalı olacağını düşünüyoruz.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]