[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2023, Cilt 28, Sayı 1, Sayfa(lar) 065-067
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Parazitik Leiomyom: Bir Olgu Sunumu
Nihal KILINÇ
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, Çanakkale, Türkiye

Uterin leiomyom, kadın genital sisteminin sık görülen benign tümörüdür. Parazitik leiomyomlar, uterustan kısmen veya tamamen ayrılmış omentum veya mezenterik damarlardan beslenen, saplı subserozal myomun nadir bir çeşididir. Overde tümöral kitle şüphesi ile opere edilen bir hastanın, ameliyat sırasında batında insidental saptanan parazitik leiomyom olgusu nadir görülmesi nedeniyle sunuldu.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]