[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2023, Cilt 28, Sayı 4, Sayfa(lar) 313-316
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Akut Dissemine İntravasküler Koagülasyon ile Başvuran Metastatik Renal Hücreli Karsinom Olgusu
Nilgün YILDIRIM1, Erkan YILDIRIM2, Fatma GÜNAY3, Mustafa MERTER4
1Fırat University, Department of Medical Oncology, Elazig, Turkey
2Fethi Sekin City Hospital, Clinic of Cardiology, Elazig, Turkey
3Fırat University, Department of Internal Medicine, Elazig, Turkey
4Fırat University, Department of Hematology, Elazig, Turkey

Dissemine intravasküler koagülasyon (DİK), pıhtılaşma ve fibrinolitik sistemlerin aktivasyonunun laboratuvar bulguları olan kanama, tromboz veya her ikisi ile karakterize klinikopatolojik bir sendromdur. Bu vaka, renal hücreli karsinomun (RHK) çok nadir bir komplikasyonu olan, akut olarak ortaya çıkan bir DİK olgusuna odaklanmıştır. Son birkaç gündür nefes darlığı ve hemoptizi nedeniyle acil servise başvuran 48 yaşında bir erkek hastanın çekilen Bilgisayarlı Tomografisinde bilateral pulmoner nodüller (metastaz), sol pulmoner arter dalında hipodens trombüs, sağ atriyum ve sağ ventrikülde trombüs, sağ böbrek alt polünde solid lezyon (RHK?) tespit edildi. Hastaya klinik ve laboratuvar bulguları ile akut DİK tanısı konuldu. Destek tedavisi başlandı, plevral lezyondan transbronşiyal biyopsi alındı ve hastaya RHK tanısı konuldu. Pazopanib 400 mg (1x2) reçete edildi. Hasta tedaviye hızlı yanıt verdi ve klinik olarak rahatladı. Tedavinin ikinci ayında hasta DİK'e bağlı masif hemoptiziden öldü. Solid tümörlerden kaynaklanan akut DİK nadirdir, ancak çok kötü prognoza sahiptir. DİK için altta yatan hastalığın tedavisi kanser hastalarında en etkili yaklaşımdır. Literatürde de bizim olgumuz gibi çok kısa sağ kalım süresi olan sadece bir RHK'ye bağlı akut DİK olgusu bulunmaktadır.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]