[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2023, Cilt 28, Sayı 4, Sayfa(lar) 317-320
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Periferik İntravenöz Katater Sonrası Venöz Trombüs: Olgu Sunumu
Songül BİŞKİN ÇETİN1, Fatma CEBECİ1, Ozan ERBASAN2
1Akdeniz Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği, Antalya, Türkiye
2Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Antalya, Türkiye

Periferik intravenöz katater uygulamaları hemşirelik girişimlerinin önemli bir parçasıdır. Elli iki yaşında erkek hasta sol el bileğinde ağrı, sertlik hissi ve sol el sırtında damar yolu kanülü kalma şikâyetleri ile acil servise başvurmuştur. Acilde yapılan tetkikler sonrası Kalp ve Damar Cerrahi konsültasyonu istenmiş ve şikâyeti bulunan damarına ilişkin cerrahi müdahale gereksinimi olduğuna karar verilmiştir. Kalp ve Damar Cerrahi tarafından lokal anestezi altında sol el karpel kemikler hizasında dorsel yüzde 1.5 cm’lik kesi ile yüzeyel venöz eksplorasyon yapılmıştır. Yüzeyel venden yapılan insizyonla ven içerisinden trombüs çıkarılmıştır. İnsizyon yapılan ven primer onarılmıştır. Olgu, hastanelerde periferik intravenöz kateter uygulamaları sırasında takibin önemini vurgulamak, ortaya çıkan sorunların maliyeti ile hasta güvenliğini tehdit eden komplikasyonlarına dikkat çekmek amacı ile sunulmuştur.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]