[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2002, Cilt 7, Sayı 4, Sayfa(lar) 906-909
[ English ]
Fahr Hastalığı: İki Olgunun Bilgisayarlı Tomografi Bulguları
Ahmet SAVRANLAR1, Zülkif BOZGEYİK2, Ercan KOCAKOÇ2, Adem KIRIŞ2, Faruk TABEY3
1Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyodiagnostik AD, ZONGULDAK
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyodiagnostik AD, ELAZIĞ
3Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyodiagnostik AD, KAYSERİ

Fahr hastalığı, bilateral ve hemen daima simetrik olarak bazal ganglionlarda, subkortikal nükleuslarda ve beyaz cevherde kalsiyum ve diğer minerallerin depolandığı nadir bir hastalıktır. Klinik görünüm değişken olup nöbetler, rijidite ve demansla birlikte olabileceği gibi hiç bir nörolojik anormalliğin olmadığı olgular da olabilir. Fahr hastalığının tanısında yararlı bir görüntüleme tekniği olarak Bilgisayarlı Tomografi kullanılabilir. Biz, hastalıkla ilişkili bulgusu olmayan ve aşırı kalsifikasyonlara bağlı kognitif fonksiyon bozukluğu olan iki Fahr hastalıklı olgu sunuyoruz.

[ English ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]