[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2003, Cilt 8, Sayı 1, Sayfa(lar) 57-61
[ English ]
Kronik Karaciğer Hastalığında Beyin Kan Akımı ve Metabolik Fonksiyonlarının Nükleer Tıp Yöntemleri ile Değerlendirilmesi
Serpil ERDOĞAN
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nükleer Tıp AD, AYDIN

Hepatik ensefalopati sirozun en önemli nöropsikiyatrik komplikasyonudur. Hepatik ensefalopatiyi hazırlayıcı birçok faktör vardır. En sıklıkla görülenler, oral olarak fazla protein alımı, gastrointestinal kanamalar ve sedatiflerin kullanımıdır. Bu derlemede kronik karaciğer hastalığında beyin kan akımı ve metabolizma değişikliklerinin değerlendirilmesinde nükleer tıp teknikleri özetlenmiştir.

[ English ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]