[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2005, Cilt 10, Sayı 2, Sayfa(lar) 080-082
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Bir Çocukda Tifo Ateşi Komplikasyonu Olarak Multipil Dalak Apsesi
Mürvet YÜKSEL1, Keramettin Uğur ÖZKAN2, Sevgi BAKARIŞ3
1Kahramanmaraş Sütcüimam Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, KAHRAMANMARAŞ
2Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, KAHRAMANMARAŞ
3Patoloji Anabilim Dalı, KAHRAMANMARAŞ

Dalak apsesi gelişmekte olan ülkelerde tifo ateşinin çok nadir bir komplikasyonu olarak görülmektedir. Bu tabloda klinik belirsiz karekterdedir. Biz burada, tifo ateşi geçirmiş ve çoğul dalak apsesi gelişmiş 12 yaşında bir çocuk hastayı sunuyoruz ve tifo ateşi komplikasyonlarını ve dalak apsesi tanısında görüntüleme yöntemlerinin rolünü literatur eşliğinde gözden geçiriyoruz. ©2005, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]