[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2008, Cilt 13, Sayı 3, Sayfa(lar) 199-204
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Diyabetik Anne Bebeğinde Klinik ve Laboratuar Bulguları
Saadet AKARSU, A. Neşe ÇITAK KURT, Abdullah KURT, Erdal YILMAZ, A. Denizmen AYGÜN
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, ELAZIĞ

Amaç:Diyabetik annelerin gebelikte dikkatli izlemi ile maternal hiperglisemi azaltılmıştır. Buna rağmen diyabetik anne bebeği (DAB)'nde morbidite önemli oranda devam etmektedir. İnsüline bağımlı diyabet (IDDM) olan annelerin bebeklerinde malformasyon oranı %8 olarak saptanmıştır. Bizde, DAB'nde görülen klinik ve laboratuar bulguları ile; annelere ait demografik özellikleri ve bunların birbirleri ile ilişkilerini belirlemek istedik.

Gereç ve Yöntem:Toplam 22 DAB değerlendirildi. Annelerden 2 (%9)'si IDDM ve 20 (%92)'si gestasyonel diyabet tanısı ile takip edilmekte idi.

Bulgular: Annenin diyabet süresinin artması ile konjenital malformasyonlar arası ilişki saptanmadı. Annenin HbA1c seviyesi ile respiratuar distres sendromu, hipoglisemi, hipokalsemi ve polisitemi gelişimi arasında ilişki saptanmadı. Annenin HbA1c düzeyi arttıkça yenidoğan sarılığı görülme sıklığında artma saptandı (p<0.05). Hipoglisemi %54.5, hiperbilirubinemi %50, kardiyak üfürüm %32, RDS %18, doğum travması %14, hipokalsemi %9, polisitemi %9, trombositopeni %4.5 ve hipotermi %4.5 oranında saptandı. Malformasyon %22 ve mortalite %9 oranında bulundu.

Sonuç: Hamilelik süresince diyabetik annenin metabolik kontrolü dikkatli yapılmalıdır. Fetal ağırlık artışı dengelenerek perinatal ölümler azaltılabilir. Buna rağmen DAB'nde beklenen diğer bulgular önlenmeyebilir..©2008, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]