[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2010, Cilt 15, Sayı 4, Sayfa(lar) 207-209
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
İdrar Kesesinin Granüler hücreli tümörü: Olgu Sunumu
Dalia HAMMOUD1, Mazen SHAHEEN2, Lisa LE3, Chimezie AMANAMBU4
1Kansas University School of Medicine-Wichita, Internal Medicine, Wichita/Ks, ABD
2University of Memphis-Tennessee, Cardiology Department, Memphis/Tn, ABD
3Kansas University School of Medicine-Wichita, Internal Medicine, Wichita/Ks, ABD
4University of Cincinnati, Surgery Department, Cincinnati/Oh, ABD

Granüler hücreli tümörler (GHT) literatürde sadece 12 adet olgu sunumu ile belirtilmiş olan idrar kesesinin oldukça nadir görülen lezyonlarıdır. Genellikle iyi huylu olmalarına rağmen bu tümörler kötü huylu tümörler ile karışabilir. Çünkü bu lezyonlar idrar kesesinde sarkom veya transizyonel skuamöz hücreli kanseri ile karışabildiklerinden dolayı yüzeyleri ülserleşmiş ve sınırları düzensiz solid tümörler olarak görülebilir. İdrar yollarının kötü huylu granüler hücreli tümörü sadece iki olguda bildirilmiştir. Uygun tanıyı koyabilmek için dikkatli bir patolojik değerlendirme gereklidir. İyi huylu tümörlerin tedavisi semptomatik koruyucu tedavi iken, kötü huylu tümörlerin tedavisi cerrahidir. İdrar kesesinde iyi huylu granüler hücreli tümörü olan kırk altı yaşındaki bir hastayı olgu sunumu olarak bildiriyoruz.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]