[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2024, Cilt 29, Sayı 1
11 makale bulundu.
 • Jejunal Yerleşimli Perfore Wind Sock Anomalisi
       Ş. Kerem ÖZEL1, A. Aysel KÖSEOĞULLARI1, Ahmet KAZEZ1, İbrahim H. ÖZERCAN2
 • Yüksek Orijinli Yüzeysel Seyirli Ulnar Arter: Olgu Sunumu
       Ashwin KRISHNAMURTHY, Madhan KUMAR, Soubhagya Ranjan NAYAK, Latha Venkatraya PRABHU
 • Özefagus Yabancı Cisimleri
       Hayrettin Cengiz ALPAY, İrfan KAYGUSUZ, Turgut KARLIDAĞ, Erol KELEŞ, İsrafil ORHAN, Şinasi YALÇIN
 • Tek Taraflı Seminal Vezikül Agenezi İle Karşı Taraf Seminal Vezikül Hipoplazisi Birlikteliği: Bir Olgu Sunumu
       Kenan İSEN1, Birsen CİHAN2
 • Postaksiyel Polidaktilili WAGR Sendromu Vakası
       Hatice KOÇAK1, Gülay CEYLANER2
 • Parotis Cerrahisinde Stilomastoid Arter ve Nadir Görülen Varyasyonu
       İbrahim KESKİNÖZ
 • Çocukluk Çağında Laringofaringeal Reflü
       Meltem UĞRAŞ1, Yaşar DOĞAN2
 • Koroner Arter Fistülünün Koil İle Başarılı Bir Şekilde Kapatılması: Olgu Sunumu
       Mustafa Ferzeyn YAVUZKIR, Mehmet AKBULUT, Zülfiye KUZU
 • Plasental İnvazyon Anomalili Olguların Yönetiminde Uterin Balon Tamponad Kullanımı
       Mehmet SIMSEK1, Remzi ATILGAN1, Ugur ORAK1, Salih Burcin KAVAK1, Zehra Sema OZKAN1, Ismail DEMIREL2, Hakan ARTAS3, Ekrem SAPMAZ1
 • Ektodermal Displazili Olgularda Klinik ve Radyolojik Bulguların İncelenmesi
       Mehmet Sinan DOĞAN1, Osman ATAŞ2, İzzet YAVUZ3, Samet TEKİN4
 • Çocuklarda Korozif Madde İçimine Bağlı Gastrointestinal Kanal Yaralanmaları
       Filiz GÜNDÜZ TELSİZ1, Bülent Hayri ÖZOKUTAN2
 •  

  [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]