[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2006, Cilt 11, Sayı 1, Sayfa(lar) 066-067
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Yüksek Orijinli Yüzeysel Seyirli Ulnar Arter: Olgu Sunumu
Ashwin KRISHNAMURTHY, Madhan KUMAR, Soubhagya Ranjan NAYAK, Latha Venkatraya PRABHU
Kasturba medical College, Anatomy, Mangalore/ Karnataka, HİNDİSTAN

Üste ekstremite arteryel varyasyonları sıkça bildirilmiştir. Rutin diseksiyon çalışması sırasında sağ üst ekstremite de 60 yaşında bir kadın kadavrada yüzeysel unlar artere rastlanmıştır. Bu unlar arter kolun orta kısmında brakial arterden yüksek orijinli olup, ön kolda yüzeysel seyrederek elde normal lokalizasyon da sonlanmaktaydı. İnterossöz arter radius boynu hizasında brakial arterin terminal dalı olarak ortaya çıkar. Yüksek orijinli unlararter literatürde bildirilmiştir, olgumuzu nadir kılan bu arterin ön kol normal kas yapılarıyla olan ilişkisidir. Yüzeysel ulnar arterler travmalara ve kanamalara karşı hassas yapılardır ancak gerektiğinde kanül yerleştirilmesi kolaydır. Bu tip bir orijinin embryolojik temeli ve önemi açıklanmıştır.©2006, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]