[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Fırat Tıp Dergisi
2006, Cilt 11, Sayı 1
Derleme
Koroner Aterosklerozun Görüntülenmesinde İntravasküler Ultrasonografi Beklentilerimizin Ne Kadarını Karşılıyor
Nezihi BARIŞ, İlke SİPAHİ, E. Murat TUZCU
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Oftalmolojide Apopitoz
Burak TURGUT, Tamer DEMİR, Ülkü CELİKER
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Deneysel Araştırma
Kappa Opioid Modulation of Serotonergic Neurotransmission in the Hypothalamus, Hippocampus and Striatum in the Male Rat
Bayram YILMAZ, Süleyman SANDAL, Sinan CANPOLAT, Selim KUTLU, Haluk KELEŞTİMUR
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Klinik Araştırma
Comparison of Effects of Atorvastatin and Fenofibrate on Plasma Homocysteine, Folic Acid and Vitamin B12 Levels in Patients With Mixed Hyperlipidemia
Yılmaz ÖZBAY, Mehmet AKBULUT, Emir DÖNDER, Adil Baydaş, Gıyasettin Baydas, M.Ferit Gürsu
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Comparison of Different Quantitative Methods and Visual Evaluation on the Tc-99m-HMPAO Brain Perfusion SPET
Ersoy KEKİLLİ, Cengiz YAĞMUR, Kadir ERTEM, Songül TURGUT, Ömer Murat AYDIN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Uzun Dönem Futbol Antrenmanlarının Futbolcuların Baskın ve Baskın Olmayan Ayaklarının Görsel ve İşitsel Reaksiyon Zamanlarına Etkileri
Alper KARADAĞ, Mehmet KUTLU
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Behçet Hastalarında Otoantikorların Araştırılması
Fulya İLHAN, Başak Kandi COŞKUN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

İnfertilite ve Anormal Semen Analizleri Gösteren Erkeklerde FSHR Ala189Val Gen Polimorfizminin Analizi
Ebru ETEM, Faruk KUYUCU, Arslan ARDIÇOĞLU, Hüseyin YÜCE
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Gastroözofageal Reflü Hastalığı ve Özofagus Dışı Komplikasyonları: Respiratuar ve Nörolojik Görünümler
Nimet KABAKUŞ, Abdullah KURT
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Hiperlipidemi Tedavisinde Omega-3 Yağ Asitinin (Balık Yağı) Etkinliği
Yusuf ÖZKAN, Süleyman Serdar KOCA
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Staphylococcus Aureus Suşlarının Siprofloksasin, Ofloksasin, Levofloksasin ve Moksifloksasin Duyarlılıkları
Yusuf YAKUPOĞULLARI, Ayten GÜNDÜZ, Mehmet ÖZCAN, Mürüvvet DOĞUKAN, Adnan SEYREK, Mustafa YILMAZ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Antral Gastritlerde Helikobakter Pilori Yoğunluğu ve Mast Hücre Sayısı Arasındaki İlişki
Adile Ferda DAĞLI, Gülçin CİHANGİROĞLU, Bengü ÇOBANOĞLU, İbrahim H. ÖZERCAN, İbrahim H. BAHÇECİOĞLU, M. Reşat ÖZERCAN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Spinal Anestezide Farklı Dozlardaki Propofol Sedasyonunun Karşılaştırılması
Hilal YİĞİT, Koray ERBÜYÜN, Demet TOK, Gülay OK, İdil TEKİN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Tüberküloz Tanısı ile İzlenen Hastaların Klinik ve Laboratuar Özellikleri
Abdullah KURT, Gamze POYRAZOĞLU, Mehmet TURGUT, Saadet AKARSU, Ayşegül Neşe Çıtak KURT, Mustafa AYDIN, Nimet KABAKUŞ, Erdal YILMAZ, A. Denizmen AYGÜN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Epilepsi Hastalarında İnteriktal EEG ve Nöbet Prognozu Arasındaki İlişkinin Araştırılması
Abdulkadir KOÇER, Nurhan İNCE, Eren GÖZKE, Ayşegül DERELİOĞLU ÇUBUK, Sultan ÇAĞIRICI
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Yoğun Bakım Ünitesinde Obstetrik Olgular
Gönül TEZCAN KELEŞ, İsmet TOPÇU, Arzu KEFİ, Zeynep EKİCİ, Melek SAKARYA
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Olgu Sunumu
High Origin and Superficial Course of Ulnar Artery: A Case Report
Ashwin KRISHNAMURTHY, Madhan KUMAR, Soubhagya Ranjan NAYAK, Latha Venkatraya PRABHU
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Tc-99m-Diphosphonate Uptake in a Giant Ancient Schwannoma of the Arm
Ersoy KEKİLLİ, Kadir ERTEM, Cengiz YAGMUR
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Nephrotic Syndrome in a Child Following a Bee Sting
Mustafa AYDIN, Nimet KABAKUŞ, Saadet AKARSU, Mustafa DEMİROL
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Apandisitin Nadir Bir Nedeni: Meyve Çekirdeği
Ayşe Aysel KÖSEOĞULLARI, Şeyhmus Kerem ÖZEL, Ünal BAKAL, Ahmet KAZEZ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

PFAPA Sendromu: Bir Periyodik Ateş Tablosu
Metehan ÖZEN, Gül YÜCEL
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Tanı Konulmamış Miyastenia Gravis Şüpheli Gebede Epidural Anestezi
Ramazan ÖDEŞ, Ömer Lütfi ERHAN, Rıfat KILIÇ, Muhammed DEMİRCİ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Alternanting Hemiplegia of Childhood Associated With Bilateral Ptosis in A 3-Year-Old Girl
Nimet KABAKUŞ, Abdullah KURT, Ayşegül Neşe ÇITAK KURT
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Mental Retardasyonlu Olguda Trikobezoara Bağlı Nadir Bir Komplikasyon: İzole İnce Barsak Tıkanması
Refik AYTEN, Ziya ÇETİNKAYA, Erhan AYGEN , Mustafa GİRGİN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Parotis Bezi Lipomu: Olgu Sunumu
Adile Ferda DAĞLI, İbrahim H. ÖZERCAN, Erol KELEŞ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]