[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2006, Cilt 11, Sayı 1, Sayfa(lar) 071-072
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Arı Sokması Sonrası Gelişen Nefrotik Sendrom Olgusu
Mustafa AYDIN, Nimet KABAKUŞ, Saadet AKARSU, Mustafa DEMİROL
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, ELAZIĞ

Arı sokmaları daha önceleri nefrotik sendromun bir nedeni olarak suçlanmış olmakla birlikte, literatürde fazla sayıda olgu bildirilmemiştir. Üç yaşında kız olgu arı sokmasından sekiz gün sonra gelişen yaygın ödemleri nedeni ile başvurdu. Fizik muayene ve laboratuvar bulguları nefrotik sendrom ile uyumlu idi. Serum IgE düzeyi yüksek bulundu. Kortikosteroid tedavisinden sonra ödemlerinin hızla gerilediği ve laboratuvar bulgularının ise normale geldiği görüldü. Nefrotik sendrom gelişimi ve aşırı duyarlılık arasında ilişki olması nedeni ile arı sokması vakaları gelişebilecek bir çok immün-aracılı komplikasyonlar yönünden yakından izlenmelidir. ©2006, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]