[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Fırat Tıp Dergisi
2005, Cilt 10, Sayı 4
Derleme
OSAS Tedavisinde Palatal Cerrahinin Yeri
Murat ENÖZ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Deneysel Araştırma
Sıçanlarda Böbrek İskemi/Reperfüzyon Hasarında Nasetilsisteinin Etkileri
Nurettin AYDOĞDU, Kadir KAYMAK, Ömer YALÇIN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Klinik Araştırma
Epileptik Nöbetler ve Karbamazepinin Beyin Sapı İşitsel Uyarılmış Potansiyelleri Üzerine Etkisi
Nuri KOÇAK, Recep AYGÜL, Orhan DENİZ, Asuman ORHAN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

İnterferon Beta-1a’nın Multipl Skleroz Hastalarında Kognitif Fonksiyonlar Üzerine Etkisinin P300 ile Değerlendirilmesi
M. Said BERİLGEN, Fatma KANSIZ, Serpil BULUT, Bülent MÜNGEN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Tıp Öğrencilerinde Bir Yılda Vücut Kompozisyonlarında Meydana Gelen Değişimlerin Belirlenmesi
Hüsamettin KAYA, Oğuz ÖZÇELİK
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Altı Yaş ve Altı Çocuklarda Hepatit B Seroprevalansı
Yasin ŞAHİN, Derya AYDIN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Olgu Sunumu
Frontonazal Ensefalosel: Bir Vaka Takdimi
Mustafa AYDIN, Erdal TASKIN, Mehmet KILIÇ, Sabahattin ERTUĞRUL, Denizmen AYGÜN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Soliter Anjiokeratom Olgusu
Başak K. COŞKUN, Arzu ATASEVEN, Yunus SARAL, Perihan ÖZTÜRK, Nusret AKPOLAT
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

46,X,del(X)(q23) Karyotipine Sahip Primer Amenoreli Olgu
Hüseyin YÜCE, Ebru ETEM, Bilgin GÜRATEŞ, Halit ELYAS
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Intramucosal Early Gastric Cancer With Krukenberg Tumor : A Case Report
Selman ÇELEBİ, Aziz KARAOĞLU, Hüsnü ÇELİK, Emin Tamer ELKIRAN, Serdar YAZICI, Metin ÖZGEN, İbrahim Hanifi ÖZERCAN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Çekumda Duplikasyon Kisti Perforasyonu: Nadir Bir Olgu
Ahmet KAZEZ, Şeyhmus Kerem ÖZEL, Ercan KOCAKOÇ, İbrahim Hanifi ÖZERCAN, Mehmet SARAÇ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Tiroglossal Kanal Kistinde İnce İğne Aspirasyon Biopsisi İle Tanımlanan Papiller Karsinom
Mehmet KILIÇ, Ömer YOLDAŞ, Tamer ERTAN, Erdal GÖÇMEN, Mahmut KOÇ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Daha Önce Tanı Konulmamış Nefrotik Sendrom Zemininde Gelişen Pulmoner Tromboemboli Olgusu
Gamze KIRKIL, Tuncer TUĞ, M. Hamdi MUZ, Figen DEVECİ, Burcak COŞKUN, Teyfik TURGUT
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Cortical Dysplasia and Migraine: Is There Any Coincidental Association?
Nimet KABAKUŞ, Abdullah KURT, Ayşegül Neşe ÇITAK KURT, Selami SERHATLIOĞLU
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Teşekkür
  Teşekkür
[ Tam Metin ] [ PDF ] [ Editöre E-Posta ]

[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]