[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2006, Cilt 11, Sayı 1, Sayfa(lar) 078-080
[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Epidural Anesthesia in a Pregnant Woman Who Had Doubt of Myasthenia Gravis
Ramazan ÖDEŞ, Ömer Lütfi ERHAN, Rıfat KILIÇ, Muhammed DEMİRCİ
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, ELAZIĞ

Myasthenia gravis is an important disease for anesthesiologists due to effect on neuromuscular junction, which commonly seen in 2nd or 3rd decade of life. There is increased sensitivity to non-depolarizing neuromuscular blocking drugs and relative resistance to depolarizing agent in patients with myasthenia gravis. Regional anesthesia can be performed safely in myasthenic patients for both vaginal labour or caesarean section. In this article, epidural anesthesia performed in a 33 years old woman who has doubt of myastenia gravis was presented. ©2006, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi

[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]