[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2006, Cilt 11, Sayı 1, Sayfa(lar) 073-074
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Apandisitin Nadir Bir Nedeni: Meyve Çekirdeği
Ayşe Aysel KÖSEOĞULLARI, Şeyhmus Kerem ÖZEL, Ünal BAKAL, Ahmet KAZEZ
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, ELAZIĞ

Apendiks içerisinde rastlanan yabancı cisimler nadir görülmekle birlikte iyi tanımlanmıştır. Akut apandisit bulguları ile başvuran ve ayakta düz karın grafisinde sağ alt kadranda yabancı cisim görüntüsü olan 9 yaşında bir olguda, ameliyat sonrası lumen içinde karpuz çekirdeği tespit edildi. Olgu nadir etyolojik köken nedeni ile sunuldu. Sağ alt kadranda görüntülenen yabancı cisimler bulgu vermese de, apandisite neden olabileceği için cerrahi tedavi önerilebilir. ©2006, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]