[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2006, Cilt 11, Sayı 1, Sayfa(lar) 083-084
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Mental Retardasyonlu Olguda Trikobezoara Bağlı Nadir Bir Komplikasyon: İzole İnce Barsak Tıkanması
Refik AYTEN, Ziya ÇETİNKAYA, Erhan AYGEN , Mustafa GİRGİN
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, ELAZIĞ

Mental retardasyon hikayesi olan 21 yaşında genç bayan hasta akut ince barsak tıkanma bulgularıyla acil servise başvurdu. Eksploratif laparatomide mide de eşlik eden bezoar olmaksızın terminal ileumda trikobezoar gözlendi. Etkilenen barsak segmenti rezeke edildi ve ileuma uç uca anastomoz uygulandı. ©2006, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]