[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2006, Cilt 11, Sayı 1, Sayfa(lar) 085-087
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Parotis Bezi Lipomu: Olgu Sunumu
Adile Ferda DAĞLI1, İbrahim H. ÖZERCAN1, Erol KELEŞ2
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji, Anabilim Dalı, ELAZIĞ
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ

Lipom vücudun mezenkimal kaynaklı en sık neoplazmı olmasına karşılık parotis bezinde ender olarak rastlanmaktadır. Bu tümörler %13 oranında baş ve boyun bölgesinde görülmektedir. Çoğu posterior boyun bölgesinde sübkutan olarak ortaya çıkmakla birlikte infratemporal fossa, oral kavite, farinks, larinks ve parotis bezinde ise daha seyrek görülmektedir. Parotis bezi lipomları tüm tükrük bezi tümörlerinin %1-4'ünü oluşturmaktadır. Görülme yaşı ortalama 5. dekaddır ve erkeklerde 5-10 kat sık ortaya çıkmaktadır.

F.Ü. Tıp Fak. KBB polikliniğine yaklaşık 10 aydır sol kulak altında yavaş büyüyen ağrısız şişlik şikayeti ile başvuran 39 yaşında erkek hastaya sol yüzeyel parotidektomi uygulandı. Materyalin histopatolojik incelenmesinde parotis bezinde lipom tanısı konuldu. Olgunun ender görülmesi nedeniyle literatür bilgileri ışığında tartışıldı. ©2006, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]