[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Fırat Tıp Dergisi
2006, Cilt 11, Sayı 2
Deneysel Araştırma
Measurement of Total Malondialdehyde in Plasma and Tissues by High-Performance Liquid Chromatography and Thiobarbituric Acid Assay
Nurten TÜKÖZKAN, Hüsamettin ERDAMAR, Ilgım SEVEN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Klinik Araştırma
Endometriumun Benign, Premalign ve Malign Lezyonlarında Glut-1 ile Ki-67’nin Ayırıcı Tanıdaki Yeri
Adile Ferda DAĞLI, Mehmet Reşat ÖZERCAN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Non-Hodgkin Lenfomalı Hastalarda IGF-1 ve IGFBP-3 Düzeyleri
Mustafa KELEŞ, Mehmet GÜNDOĞDU, Fuat ERDEM, Mehmet TÜRKELİ, Leyla YILDIZ, Hamdullah TURHAN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Akut Miyokard İnfarktüsünün Erken Teşhisinde Troponin T, Miyoglobin ve CK-MB'nin Yeri
Yemliha AKSOY, Ali ERGİN, M. Erdoğan SÖZÜER, İbrahim İKİZCELİ, Levent AVŞAROĞULLARI, Cuma YILDIRIM
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Hiperlipidemik Hastalarda Folik Asit ve Atorvastatin Tedavisinin Homosistein ve Lipit Düzeylerine Etkisi
Süleyman Serdar KOCA, Yusuf ÖZKAN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Son Bir Yıl İçinde Fırat Üniversitesi Fırat Tıp Merkezi Parazitoloji Laboratuvarında Koproparazitolojik İnceleme Sonuçları
Salih KUK, Ahmet ERENSOY, Neslihan KELEŞTEMUR
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Laparoskopik Kolesistektomilerde Genel Anestezi Altında Preemptif Ketamin ile İntraperitoneal Ropivakain Kombinasyonunun Postoperatif Analjezik Etkinliklerinin Karşılaştırılması
Mehmet Ali ÖZYILMAZ, Gönül ÖLMEZ, Edip ŞİMŞEK
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Koroner Arter Hastalığı ile Anjiyotensinojen T207M ve Faktör II, Faktör V Gen Polimorfizmleri Arasındaki İlişki
Dilara SEÇKİN, Nevin İLHAN, Yılmaz ÖZBAY, Necip İLHAN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Sevofluranın Böbrek Ve Karaciğer Toksisitesinin Belirlenmesinde, Paraoksonaz Ve β2-Mikroglobulinin Yeri
Demet YAŞAR, M. Akif YAŞAR, Ömer L. ERHAN, A. Belin ÖZER, İsmail DEMİREL, Gonca ÇAĞLAR TOPRAK, Fulya İLHAN, Funda GÜLCÜ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Katarakt Tanısı İle Opere Edilen Olguların Sigara Alışkanlık Durumlarının Değerlendirilmesi
Cengiz ÖZGE, Ayça YILMAZ, Mukadder ÇALIKOĞLU, Münevver YEŞİLLİ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Akciğer Tüberkülozu Tedavisinin Takibinde Serum Ca-125 ve CEA Düzeyleri
Teyfik TURGUT, Figen DEVECİ, Necip İLHAN, Canan KAÇAR, Mehmet Hamdi MUZ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Non-Kontakt, Goldmann Aplanasyon ve Schiotz Tonometre Ölçümlerinin Karşılaştırılması
Gürsoy ALAGÖZ, Didem SERİN, Mustafa ELÇİOĞLU, Ümit DOĞAN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Olgu Sunumu
Yüksek Voltaj Elektrik Çarpmasına Bağlı Akciğer ve Karaciğer Parankim Yanığı
Mehmet Akif YAŞAR, Demet YAŞAR, Ramazan ÖDEŞ, Esef BOLAT, Hülya GÖKSU
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

İntravenöz İmmunglobulin Tedavisine Yanıt Veren, Diabetes Mellitus’ta Kronik İnflamatuvar Demiyelinizan Polinöropati; Olgu Sunumu
Süleyman Serdar KOCA, Tahir K. YOLDAŞ, Yusuf ÖZKAN, İzzettin GÜNAY, Emir DÖNDER
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Poliartrit ile Seyreden Parvovirus B 19 Enfeksiyonu: Olgu Sunumu
Şükrü Nail GÜNER, Bahar GÖKTÜRK, Mahmut GÖKDEMİR, Hale SAKALLI, Zeynel GÖKMEN, Esra BASKIN, Ümit SAATÇİ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Parotis Bezinde Bazal Hücreli Adenom: Olgu Sunumu
Üzeyir GÖK, Öner SAKALLIOĞLU, A. Ferda DAĞLI
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Editöre Mektup
  Listeria Monositogeneze Bağlı Beyin Absesi:Olgu Sunumu
Özgür TANRIVERDİ
[ Tam Metin ] [ PDF ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]