[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2006, Cilt 11, Sayı 1, Sayfa(lar) 006-011
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Oftalmolojide Apopitoz
Burak TURGUT, Tamer DEMİR, Ülkü CELİKER
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, ELAZIĞ

Apopitoz organizmada görevini tamamlamış ya da hasara uğramış hücrelerin çevre hücrelere zarar vermeden ortadan kaldırılmasını sağlayan, genetik olarak kontrol edilen programlanmış bir hücre ölümüdür. Apopitozda hücre içi veya dışı kaynaklı ölüm sinyalleri ve hücre ölüm reseptörü veya mitokondri yoluyla apopitotik mekanizma aktive olur ve sonuçta DNA kırılması meydana gelir. Apopitotik hücreler apopitotik cisimlere ayrılarak çevre hücreler tarafından fagosite edilirler. Apopitoz embriyogenez ve doku hemostazı gibi fizyolojik durumlarda veya iskemi, toksisite ve neoplazik değişiklikler sırasında ortaya çıkar ve p53, Bcl-2 gibi bazı onkogenler tarafından regüle edilir. Apopitoz retinoblastom, glokom, katarakt, retina dekolmanı, keratokonus ve bazı göz hastalıklarının patogenezinde rol oynadığından apopitozu kontrol eden mekanizmaların anlaşılması tedavi çabalarına katkıda bulunacaktır.©2006, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]