[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2007, Cilt 12, Sayı 2
2 makale bulundu.
  • Akut Apandisit Tanısında Serum C-reaktif Protein, Prokalsitonin ve Neopterinin Yeri
         Mehmet Emin MENGÜCÜK1, Refik AYTEN1, Nurullah BÜLBÜLLER1, Ahmet GÖDEKMERDAN2, Murat BAŞBUĞ1, İbrahim MUNGAN1
  • Koroner Arter Hastalarında Plazma Endotelyal Lipaz ve İnflamasyon Belirteçleri Düzeylerinin Değerlendirilmesi
         Solmaz SUSAM1, Necip İLHAN1, Nevin İLHAN1, Mehmet AKBULUT2
  •  

    [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]