[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Fırat Tıp Dergisi
2007, Cilt 12, Sayı 2
Deneysel Araştırma
Deneysel Diyabet Modelinde İntraperitoneal ve Subkutan İnsülin Uygulanmasının Peritoneal Solüt Geçirgenliği ve Ultrafiltrasyon Üzerine Etkileri
Göksel ÖZALP, Ahmet IŞIK
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Poliklorlu Bifenillerin Sıçan Korteks, Hipokampus, Striatum ve Hipotalamus Dokusunda Katekolaminerjik Nörotransmiter Düzeylerine Etkileri
Mehmet AYDIN, Sinan CANPOLAT, Ayşe Doğan SEYRAN, Özgür BULMUŞ, Bayram YILMAZ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Effects of Epigallocatechin 3- Gallate in Rat Cardiac Tissue on Oxidant and Antioxidant System Exposed to Sevoflurane Anesthesia
Ayşe Belin ÖZER, Dilara KAMAN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Klinik Araştırma
Hiperlipidemik Olgularda Azalmış Serum Adiponektin Düzeyi ve Atorvastatin Tedavisinin Etkisi
Yusuf ÖZKAN, Handan AKBULUT, Süleyman Serdar KOCA, Vedat GENÇER, Emir DÖNDER
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Aksiller Lenf Nodu Negatif Meme Kanserli Hastalarda Çıkarılan Lenf Nodu Sayısının Prognostik Önemi
Mehmet Fatih CAN, Semih GÖRGÜLÜ, Gökhan YAĞCI, Cengiz Han AÇIKEL, Ali İhsan UZAR, Yusuf PEKER, Orhan KOZAK, Ömer GÜNHAN, Turgut TUFAN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Hasta Yaşının Gelişimsel Kalça Displazisi Tedavisinde Uygulanan Pelvik Osteotomilerin Sonuçları Üzerine Etkisi
Lokman KARAKURT, Mustafa İNCESU
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Guillain Barre Sendromunda Klinik ve Demografik Özellikler
Murat TERZİ, Hande TÜRKER, Musa ONAR
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Weaning Başarısızlığının Göstergesi Olarak Yüksek Serum C Reaktif Protein Düzeyi
Mithat KAHRAMANOĞLU, Mehmet Akif YAŞAR, İsmail DEMİREL, Kürşat GÜL, Ayşe Belin ÖZER
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Acil Servise Başvuran İshalli Hastaların Değerlendirilmesi
M. Nuri BOZDEMİR, Salih KUK, Mustafa YILDIZ, Metin ATEŞÇELİK, Mustafa BAŞTÜRK, İsa KILIÇASLAN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Sporadik ve Ailevi Epilepsilerde Etiyolojik Risk Faktörü Karşılaştırması
Mehmet YAMAN, Şevki ŞAHİN, Seher Naz YENİ, Naci KARAAĞAÇ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Artrogripotik Ayak Deformitelerinde Cerrahi Tedavi Sonuçlarımız
Lokman KARAKURT, Tahir VAROL
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Erektil Disfonksiyon Kardiyovasküler Hastalığın Erken Habercisi Olabilir mi?
Lütfi TUNÇ, Bora KÜPELİ, Altuğ TUNCEL, Hasan BİRİ, Yakup KORDAN, Nuri DENİZ, İbrahim BOZKIRLI
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Olgu Sunumu
Pilonidal Sinus Cerrahisi Sonrası Faktör VII Eksikliği Nedeniyle Geç Dönemde Ortaya Çıkan Dev Hematom: Olgu Sunumu
Öner MENTEŞ, Oral NEVRUZ, Ergun BOZOĞLU, Zeki ÇANKIR, Ömer ÖZGÜL, Mustafa ÖZDEMİR
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

X’e Bağlı Mental Retardasyon: Bir Olgu
Haluk AKIN, Hüseyin YÜCE, İbrahim TEKEDERELİ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Kikuchi – Fujimoto Hastalığı ile Karışan Bir Sistemik Lupus Eritematozus Olgusu
Demet ÇİÇEK, Adile Ferda DAĞLI
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

İleri Evre Bilateral Dev Wilms Tümörü: US ve BT Bulguları
Ayşe MURAT AYDIN, Hacı ORHAN, Mustafa KOÇ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Aynı Zamanlı Koroner Arter Bypass ve Kolesistektomi Ameliyatı: Bir Olgu Sunumu
Hasan Tahsin KEÇELİGİL, Mustafa Kemal DEMİRAĞ, Kenan ERZURUMLU, Serdar MENEKŞE
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Resistance to Nondepolarizing Blocking Agents in a Patient Prolonged Treatment with Ranitidine
Gönül TEZCAN KELEŞ, Eray KARA, Demet TOK
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Doğumsal Kızamıkçık Sendromu: Olgu Sunumu
Uğur DEVECİ, Filiz GÖKCAN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Left Inferior Vena Cava Associated with Nutcracker Phenomenon
Şerife ULUSAN, Zafer KOÇ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Bazal Hücreli Karsinom Zemininde ve Ampütasyon Güdüğünde Oluşan Miyazis Olguları
Alpagan Mustafa YILDIRIM, Mehmet İhsan OKUR, İsmet BİNGÖL, Hamit Baki DURU, Ümit ALSANCAK
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Editöre Mektup
  Behçet Hastalarında Otoantikorların Araştırılması
Özgür TANRIVERDİ
[ Tam Metin ] [ PDF ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]