[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2007, Cilt 12, Sayı 2, Sayfa(lar) 140-142
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
İleri Evre Bilateral Dev Wilms Tümörü: US ve BT Bulguları
Ayşe MURAT AYDIN, Hacı ORHAN, Mustafa KOÇ
Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ

Wilms tümörü, çocuklarda üriner sistemin en sık görülen tümörüdür. Tüm pediatrik solid tümörlerin %8’ ini oluşturur. Wilms tümörlü olguların %5’ inde bilateral eşzamanlı tutulum görülür. En sık akciğere metastaz yapar. Tanı konulan hastaların %10’ unda akciğer metastazı bulunur. Klinik olarak en sık asemptomatik abdominal kitle şeklinde kendini gösterir. Radyolojik bulgular hastalığın tanısına ve tedavinin planlanmasına önemli katkı sağlamaktadır. Biz bu olgumuzda ileri evre, akciğere multipl metastaz yapmış, bilateral eş zamanlı, dev boyutta, Wilms tümörünün US, Doppler US ve BT bulgularını tanımladık. ©2007, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]