[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Fırat Tıp Dergisi
2007, Cilt 12, Sayı 3
Deneysel Araştırma
Öğrenme Davranışlarında Gül Esans Yağ Aromasının Rolü: Deneysel Bir Çalışma
Evren KÖSE, Mustafa SARSILMAZ, Murat ÖGETÜRK, İlter KUŞ, Ahmet KAVAKLI, İsmail ZARARSIZ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Süt Verme Evresindeki Sıçanlarda Deneysel Kısmi Obstrüksiyonunun İleuma Etkisinin Işık Mikroskop Düzeyinde Değerlendirilmesi
Fatma HELVACIOGLU, Deniz ERDOĞAN, Çiğdem ELMAS
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Bleomisin ile Olusturulan Akciğer Fibrozisinde Pürin Katabolizması Enzim Aktiviteleri Üzerine CAPE�nin Etkisi
Hüseyin ÖZYURT, Birsen ÖZYURT, Sadık SÖĞÜT, Şemsettin ŞAHİN, İsmail TEMEL, Ömer AKYOL
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Klinik Araştırma
Karaciğer Metastazlarında Dinamik Spiral Bilgisayarlı Tomografinin Diagnostik Rolü
Atilla ARSLANOĞLU, Sebahattin SARI
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Üreter Alt Uç Taşlarının Tedavisinde Tamsulosinin Etkinliği: Prospektif Randomize Bir Çalışma
Cavit CEYLAN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Dermatoloji Konsültasyonlarının Değerlendirilmesi
Demet ÇİÇEK
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Akut Zehirlenme Hastalarında Serum Malondialdehid, Paraoksonaz ve Karaciğer Fonksiyon Testleri Arasındaki İlişkinin Araştırılması
Gürkan ALAGÖZ, Polat DURUKAN, Mustafa YILDIZ, Mustafa Kemal BAYAR, Necip İLHAN, Yunsur ÇEVİK, Dilara SEÇKİN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Hipertansif Hastalarda Kinapril ve Nebivolol’ün QT Dispersiyonu Üzerine Etkileri
Hasan KORKMAZ, Orhan ÖNALAN, Mehmet AKBULUT, Ilgın KARACA, Yılmaz ÖZBAY, Kenan ERDEM
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Plevranın Soliter Fibröz Tümörleri
Alpay ÖRKİ, Hatice ERYİĞİT, Oral AKIN, Suat PATLAKOĞLU, Altuğ KOŞAR, Gökhan HACIİBRAHİMOĞLU, Bülent ARMAN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Sürekli Spinal ve Epidural Anestezi Yöntemlerinin Anestezik ve Hemodinamik Etkilerinin Karşılaştırılması
Koray ERBÜYÜN, Gülay OK, İdil TEKİN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Başarılı Perkütan Transluminal Koroner Anjiyoplastinin QT Dispersiyonu Üzerine Etkisi ve Restenozla Değişimi
Makbule KUTLU KARADAĞ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Spinal Anestezide 25-G Pencil Point ve 25-G Ballpen Spinal İğnelerin Karşılaştırılması
Müslüm ÇİÇEK, Ahmet KÖROĞLU, Mehmet HASÇALIK, Mehmet Özcan ERSOY
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Adelosan Çağda Sigara ve Alkol İçme Davranışı
Şenlen GÖKGÖZ, Gülay KOÇOĞLU
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Olgu Sunumu
Atipik Bilgisayarlı Tomografi ve Manyetik Rezonans Görüntüleme Bulgularıyla Seyreden Hipertansif Ensefalopati
Mehmet Selim NURAL, Ahmet BAYDIN, Erkan GÖKCE, Cemil NARGİS, Müge KARAOĞLANOĞLU
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Tipik Bulgular Gösteren Mikst Larengosel
Ahmet EYİBİLEN, Saliha KARAGÖZ, Nezahat YILDIRIM
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Bir Yenidoğan Pierre Robin Sendromu Olgusu
Ayşegül Neşe ÇITAK KURT, Erdal YILMAZ, Abdullah KURT, Cesur ÖCAL, Denizmen AYGÜN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Bilateral Ota Nevus Olgusu
Demet ÇİÇEK
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Ulnar Arter Yokluğu ile Birlikte Görülen Median Arter
Mehmet İhsan OKUR, Mustafa Alpagan YILDIRIM, İsmet BİNGÖL, Zübeyir ÖRTER, Ümit ALSANCAK
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Lateral Medüller Sendrom ve Eşlik Eden Dirençli Hıçkırığın Gabapentinle Tedavisi
M Said BERİLGEN, Caner Feyzi DEMİR, Meliha AYDIN, Ercan ERDOĞAN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Psikiyatrik Semptomlarla Başvuran Nörowilson Olgusunda Reversibl Kranial MRG Bulguları
Mustafa KOÇ, Selami SERHATLIOĞLU, Hacı ORHAN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Bir Çocukta Visceral Leishmaniasis Olgusu
Salih KUK, Gamze POYRAZOĞLU, F. Necati ARSLAN, Ahmet ERENSOY, Saadet AKARSU
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

47,XYY Sendromlu Bir Olgu
Gülay Güleç CEYLAN, Ülkü ÖZBEY, Hüseyin YÜCE, Halit ELYAS
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Multiple Myelomalı Hastada Gelişen Bir Pnömokok Septik Artriti
Yusuf YAKUPOĞULLARI, Lokman KARAKURT, Aziz Ramazan DİLEK, Ahmet KİZİRGİL
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Editöre Mektup
  Tüberküloz Prostatit
Berkan REŞORLU, Mustafa REŞORLU
[ Tam Metin ] [ PDF ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]