[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2007, Cilt 12, Sayı 2, Sayfa(lar) 151-153
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Sol İnferior Vena Kava’ya Eşlik Eden Nutcracker Fenomeni
Şerife ULUSAN, Zafer KOÇ
Başkent Üniversitesi, Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi Radyoloji Anabilim Dalı, ADANA

Sol inferior kava, inferior vena kavanın sol renal veni verirken veya daha distal düzeyde sağdan, sol tarafa geçmesiyle karakterize konjenital vasküler bir malformasyondur. Nutcracker Fenomeni ise sol renal venin aorta ile superior mesenterik arter arasında sıkışması olarak tanımlanır. Nutckracker Fenomeni ile sol inferior vena kava birlikteliği daha önce tanımlanmamıştır. Bu yazımızda Nutckracker Fenomeni ile sol inferior vena kavanın klinik ve radyolojik bulgularını sunmayı amaçladık. ©2007, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]