[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2007, Cilt 12, Sayı 2, Sayfa(lar) 151-153
[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Left Inferior Vena Cava Associated with Nutcracker Phenomenon
Şerife ULUSAN, Zafer KOÇ
Başkent Üniversitesi, Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi Radyoloji Anabilim Dalı, ADANA

Left inferior vena cava (LIVC) is a congenital vascular malformation characterized by crossing over to the right via the left renal vein or more inferiorly crossover. The nutcracker phenomenon is defined as entrapment of the left renal vein between the aorta and superior mesenteric artery. The association between the nutcracker phenomenon and LIVC has not been reported previously. We report the radiologic and clinical findings of LIVC and nutcracker phenomenon. ©2007, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi

[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]