[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2007, Cilt 12, Sayı 2, Sayfa(lar) 146-148
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Uzun Süreli Ranitidin Tedavisi alan Olguda Nondepolarizan Bloker Ajanlara Karşı Rezistans Gelişimi (Olgu Sunumu)
Gönül TEZCAN KELEŞ1, Eray KARA2, Demet TOK1
1Celal Bayar Üniversitesi, Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, MANİSA
2Celal Bayar Üniversitesi, Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, MANİSA

Biz bu yazıda, 65 yaşında, duodenal ülser nedeniyle uzun süredir ranitidine tedavisi gören ve üst gastrointestinal sistem kanaması nedeniyle opere olan erkek olguyu sunduk. Genel anestezi altında opere olan olguda nondepolarizan kas gevseticilerden vekuronium ve mivakuriuma karşı rezistans gelişti. Rezistans oluşturacak mekanizmalar arasında vekuronium ve mivakuriumun ranitidin ile etkileşmesi en büyük olasılıktır. ©2007, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]