[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2007, Cilt 12, Sayı 2, Sayfa(lar) 149-150
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Doğumsal Kızamıkçık Sendromu: Olgu Sunumu
Uğur DEVECİ, Filiz GÖKCAN
Elazığ Sarahatun Doğum Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları , ELAZIĞ

Kızamıkçık, kronik intrauterin enfeksiyona ve fetusta hasara neden olabilen viral bir enfeksiyondur. Doğumsal kızamıkçık sendromu gelişmiş ülkelerde çok nadir görülmesine karşın gelişmekte olan ve gelişmemiş ülkelerde hala önemli bir sağlık problemi olmaya devam etmektedir. Bu yazıda olgu sunumu ile birlikte doğumsal kızamıkçık sendromunun halen önemli bir morbidite nedeni olduğunun vurgulanması amaçlandı. ©2007, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]