[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2007, Cilt 12, Sayı 2, Sayfa(lar) 149-150
[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Congenital Rubella Syndrome: A Case Report
Uğur DEVECİ, Filiz GÖKCAN
Elazığ Sarahatun Doğum Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları , ELAZIĞ

Rubella is a viral infection which cause chronic intrauterine infection and damage to the fetus. Congenital rubella syndrome is rare in the developed countries, however it is still a a major health problem in developing and under-developed countries. In this paper, we aimed to emphases a rarely case of congenital rubella syndrome and its morbidity. ©2007, Firat University, Medical Faculty

[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]