[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Fırat Tıp Dergisi
2007, Cilt 12, Sayı 1
Deneysel Araştırma
Sepsis Oluşturulan Ratlarda Kan Glukoz Düzeyinin Mortaliteye Etkisi
Mehmet Akif YAŞAR, Ramazan ÖDEŞ, Ahmet KİZİRGİL, Bilal ÜSTÜNDAĞ, Demet YAŞAR, Yasemin BULUT, İsmail DEMİREL
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Analysis of Chromosome 8 Copy Number Changes in Colorectal Cancers by Fluorescence In Situ Hybridization (FISH).
Hüseyin YÜCE, Ebru ETEM, Şükriye Derya DEVECİ, Osman DOĞRU, İbrahim Hanifi ÖZERCAN, Halit ELYAS
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Klinik Araştırma
Periferik Arter Anevrizmaları (Fırat Deneyimi)
Ayhan UYSAL, Oktay BURMA
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Ani İşitme Kaybında Saf Ses Odiyogram Tipleri ile Prognoz Arasındaki İlişki
Üzeyir GÖK, Zeliha KAPUSUZ, Emrah SAPMAZ, Mücahit YILDIZ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Abductor Pollicis Longus: A Study of 50 South Indian Cadavers
Venkata Ramana Vollala
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Çocuklarda Distal Hipospadias Onarımı: 8 Yıllık Deneyim
Ş. Kerem ÖZEL, Ahmet KAZEZ, Ünal BAKAL
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Kronik Hemodiyaliz Hastalarında Depresyon ve Anksiyete Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi
Halil Coşkun ÇELİK, Tarık ACAR
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Karaciğer Sirozunda Hepatik ve Renal Hemodinamik Değişikliklerin Doppler US ile Değerlendirilmesi
Selami SERHATLIOĞLU, Özgür KOCAÖZ, Adem KIRIŞ, Hadi UYSAL, Mehmet YALNIZ, A.Y.Erkin OĞUR
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Çocuk Hastalardan Alınan Kan Kültürlerinde Üreyen Mikroorganizmalar ve Antibiyotik Dirençleri
Selçuk KAYA, Buket Cicioğlu ARIDOĞAN, Hasan ÇETİN, Mustafa DEMİRCİ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Relationship Between 24-Hour Urine and Serum Parameters in Patients with Nephrolithiasis
Hüsamettin ERDAMAR, Banu SANCAK, Neslihan BUKAN, Hatice PAŞAOĞLU
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Çocukluk Çağı Zehirlenmelerinde Artan Tehlike: Amitriptilin
Gürkan GENÇ, Avni SARAÇ, Ülker ERTAN, Süer YÜKSEL, Mutlu YÜKSEK
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Katarakt Cerrahisinde Viskoelastik Maddeye Bağlı Yükselen Göz İçi Basıncının Düşürülmesinde Korneal İnsizyon Bölgesinden Viskoz Ön Kamara Mayisi Boşaltılmasının Etkinliği
Gürsoy ALAGÖZ, Şahap KÜKNER, Didem SERİN, Serdal ÇELEBİ, Ahmet YALÇIN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Serebral Palsili Çocuklarda Göz Bulguları
Tongabay CUMURCU, Hatice Birgül CUMURCU, Ünal ERKORKMAZ, Hüseyin YARDIM
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Cold and Touch Stimulation For The Assessment of Block Level At Spinal Anesthesia
Azize BEŞTAŞ, Ömer Lütfi ERHAN, Mehmet Nihat OKUDUCU, Levent AVCI, Mehmet Akif YAŞAR
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Primeri Bilinmeyen Malign Melanomlarda Prognoz
Can ATALAY, Kerim Bora YILMAZ, Mehmet ALTINOK
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Diyarbakır 1 No’lu Verem Savaşı Dispanseri’nde 2004 Yılında Tedaviye Alınan Tüberküloz Olgularının Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
Güngör ATEŞ, Arzu ATAMAN, Şenay EKİNCİ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Olgu Sunumu
Benign Anal Stenosis After Anorectal Ameboma
Nazif ZEYBEK, Gökhan YAĞCI, Öner MENTEŞ, Yusuf PEKER, Nihat KAYMAKÇIOĞLU, Mustafa BALIKÇIOĞLU Turgut TUFAN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

An Epithelial Myoepithelial Carcinoma in Parotid Gland
Demet ETİT, İsmail ÖZDEMİR, Murat ERMETE, Berna VİDİNLİ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Araknoid Kist Olgusu: Prenatal Ultrasonografi Bulguları
Mustafa KOÇ, Adem KIRIŞ, Gökhan AKBAŞ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Fahr’s Syndrome: A Report of Two Cases
Mehmet ŞENOĞLU, Deniz TUNCEL, F.Özlem ORHAN, Zafer YUKSEL, Mustafa GOKÇE
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Eritema Diskromikum Perstans Tanılı İki Olguda Dapsona Yanıtın Değerlendirilmesi
Şeniz ERGİN, Berna Şanlı ERDOĞAN, Deniz EVLİYAOĞLU, Ferda BİR
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

An Uncommon Presentation of Chronic Lymphocytic Leukemia: Bilateral Hearing Loss
Alev Akyol ERİKCİ, Ahmet ÖZTÜRK, Ozkan SAYAN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Karbamezapin ve Dirençli Hipokalsemi
Abdullah KURT, Ayşegül Neşe Çıtak KURT, Mustafa AYDIN, Nimet KABAKUŞ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Elevated Ca 19-9 Levels in Patient With Cholecystitis
Mehmet ŞAHİN, Erkan CÜRE, Mehmet İŞLER, İbrahim BARUT
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]