[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2007, Cilt 12, Sayı 2, Sayfa(lar) 154-156
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Bazal Hücreli Karsinom Zemininde ve Ampütasyon Güdüğünde Oluşan Miyazis Olguları
Alpagan Mustafa YILDIRIM, Mehmet İhsan OKUR, İsmet BİNGÖL, Hamit Baki DURU, Ümit ALSANCAK
Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi Plastik, Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı, ELAZIĞ

Dermal miyazis nekrotik ya da sağlam ciltte sinek larvalarının oluşturduğu bir enfestasyondur. Ülkemizde miyazis olguları nadir görülmektedir. Bu çalışmada sol yanakta bazal hücreli karsinom zemininde ve sağ diz altı ampütasyon güdüğünde protez irritasyonundan sonra açılan yarada yerleşen sinek larvalarının oluşturduğu miyazis olguları sunulmuştur. Bazal hücreli karsinom zemininde yerleşen miyazis, literatürde az sayıda olguda bildirilmiştir. Literatür taramasında ampütasyon güdüğünde yerleşmiş miyasis olgusunu ise saptayamadık. Bu olgulara % 2 prilokain uygulandıktan sonra larvalar kendiliğinden yarayı terk ettiler ve her iki olgu da şifa ile sonuçlandı. ©2007, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]