[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2007, Cilt 12, Sayı 2, Sayfa(lar) 135-136
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
X’e Bağlı Mental Retardasyon: Bir Olgu
Haluk AKIN1, Hüseyin YÜCE2, İbrahim TEKEDERELİ2
1Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı, İZMİR
2Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ

Mental retardasyon, jinekomasti ve obesitesi olan 14 yaşındaki erkek hastanın yapılan tetkik ve muayenesi sonucu Borjeson-Forssman- Lehmann sendromu ön tanısı kondu. X’e bağlı hastalıkların, erkeklerin hemizigot olması nedeniyle X kromozomu sendromik veya non sendromik mental retardasyon genlerinin belirlenmesi ve haritalanması için açık bir lokus haline gelmiştir. ©2007, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]