[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2007, Cilt 12, Sayı 2, Sayfa(lar) 137-139
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Kikuchi – Fujimoto Hastalığı ile Karışan Bir Sistemik Lupus Eritematozus Olgusu
Demet ÇİÇEK1, Adile Ferda DAĞLI2
1Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ
2Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ

Kikuchi- Fujimoto Hastalığı (KFH) ya da histiositik nekrotizan lenfadenit klinik olarak en sık servikal lenfadenit ve yüksek ateş ile seyreden, sıklıkla genç kadınlarda görülen ve kendi kendini sınırlayabilen bir hastalıktır. Klinik ve histolojik açıdan sistemik lupus eritematozus (SLE) ile benzer özellikler gösteren KFH aynı zamanda nadiren SLE ile birlikte seyredebilmektedir. Bu çalışmada koltuk altı ve boyunda şişlik, ateş, kilo kaybı, eklem ağrıları ve yüzünde yara şikayeti ile hastaneye başvuran 36 yaşında bayan hasta KFH öntanısı ile yatırılıp lenf nodu biyopsinin histopatolojik incelemesinde SLE olduğu saptanandı. Olguyu her iki hastalığın ayırıcı tanısının zorluğuna dikkat çekmek amacıyla yayınlamayı uygun bulduk. ©2007, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]