[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2007, Cilt 12, Sayı 2, Sayfa(lar) 132-134
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Pilonidal Sinus Cerrahisi Sonrası Faktör VII Eksikliği Nedeniyle Geç Dönemde Ortaya Çıkan Dev Hematom: Olgu Sunumu
Öner MENTEŞ1, Oral NEVRUZ3, Ergun BOZOĞLU2, Zeki ÇANKIR2, Ömer ÖZGÜL1, Mustafa ÖZDEMİR1
1Etimesgut Hava Hastanesi, Genel Cerrahi Servisi, ANKARA
2Etimesgut Hava Hastanesi, Dahiliye Servisi, ANKARA
3Gülhane Askeri Tıp Akademisi Hematoloji Bilim Dalı, ANKARA

Pilonidal sinüs hastalığı intergluteal bölgede oluşan hastalıktır. Tedavisi için pek çok cerrahi yöntem tanımlanmıştır. Cerrahi sonrası en çok karşılaşılan komplikasyon enfeksiyondur. Geç dönemde hematom oluşumu çok ender rastlanan komplikasyondur. Faktör VII eksikliği, 1/500.000 gibi oldukça ender görülen doğumsal kanama diatezi nedenlerinden birisidir. Bu yazıda pilonidal sinüs hastalığı nedeniyle primer eksizyon ve kapama operasyonu olan hastada travma olmaksızın iki yıl sonra gelişen dev hematom saptanması ve yapılan tetkiklerinde heterozigot Faktör VII eksikliği tanısı konulan olgu literatür eşliğinde tartışılarak sunuldu. ©2007, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]