[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2024, Cilt 29, Sayı 1, Sayfa(lar) 009-012
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Tip 2 Diyabette Plazma ve Eritrositlerde Krom, Çinko, Bakır ve Magnezyum Seviyeleri ile Açlık Kan Şekeri, Insülin ve HbA1c Değerleri
Elif POLAT1, Yaşar Nuri ŞAHİN21, Nezahat KURT3, Akar KARAKOÇ4, Asuman ÖZKAN4
1Erzurum Teknik Üniversitesi, Beslenme ve Diyetetik Anabilim Dalı, Erzurum, Türkiye
2Kastamonu Üniversitesi, Beslenme ve Diyetetik Anabilim Dalı, Kastamonu, Türkiye
3Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Erzincan, Türkiye
4Atatürk Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri ve Teknikleri Anabilim Dalı, Erzurum, Türkiye
5İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

Amaç: Bu çalışmada Tip 2 Diyabetes Mellitus’lu hastalarda; açlık kan şekeri, insülin ve HbA1c değerleri ile eser element (çinko, bakır, magnezyum ve krom) seviyelerinin incelenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya Erzurum Bölge Eğitim Araştırma hastanesi Dahiliye polikliniğine başvuran, tip 2 diyabet tanısı almış 20 hasta ve 20 sağlıklı kontrol grubu dahil edilmiştir. Analizlerin sonuçları SPSS (Versiyon 19.0) yazılım paketi yardımı ile hesaplandı.

Bulgular: Hasta grubunda HbA1c, glukoz ve insülin seviyeleri kontrol grubuna göre anlamlı derecede yüksekti. Kontrol grubu ve hasta grubunda plazma çinko (Zn) ve bakır (Cu) ile eritrosit Cu düzeyleri arasında anlamlı bir fark yoktu. Kontrol grubunda plazma magnezyum M(g) ve krom (Cr) seviyeleri ile eritrosit Zn, Mg ve Cr seviyeleri hasta grubuna göre anlamlı derecede yüksekti. Diyabetli kişilerde plazma ve eritrosit Mg seviyeleri kontrol grubuna göre anlamlı derecede düşüktü (p <0.005). Tip 2 diyabetli grupta plazma ve eritrosit Cr seviyeleri kontrol grubuna göre anlamlı derecede düşüktü.

Sonuç: Diyabet ve eser element arasındaki ilişkiyi anlamak için, iyi spesifiye edilmiş hasta örnekleri toplanmalı. Çalışmalar standart yöntemler ile yapılmalı. Diyabette eser element seviyelerindeki değişikliklerin anlamlandırılması için daha çok çalışma yapılmalı. Tedaviye destek olarak eser element takviyesinin gerekliliği araştırılmalıdır.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]