[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2024, Cilt 29, Sayı 1, Sayfa(lar) 060-062
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Ailevi Akdeniz Ateşi ile Takip Edilen Normotansif Genç Hemodiyaliz Hastasında Nadir Bir Subaraknoid Kanama Olgusu
Mehmet BİRİCİK
Savur Prof. Dr. Aziz Sancar Devlet Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, Mardin, Türkiye

Travmatik olmayan Subaraknoid kanama (SAK), hemodiyalize (HD) giren hastalarda nadir görülen ancak yaşamı tehdit eden bir komplikasyondur. Bu örnekte, HD tedavisi görürken Ailesel Akdeniz Ateşi (FMF) teşhisi konan 28 yaşında bir erkek hastada travmatik olmayan bir SAH oluşumunu sunuyoruz. SAK tanısı klinik ve radyolojik bulgulara dayanılarak konuldu. Hastanın tekrarlayan FMF atakları öyküsü vardı ve son dönem böbrek hastalığı (ESRD) için HD görüyordu. Hasta destekleyici bakım ve yakın takip ile tedavi edildi. Tüm çabalara rağmen hasta 20 gün sonra hayatını kaybetti. Hastamızdaki SAK’ın nedeni belirsizliğini koruyor, ancak doğası gereği multifaktoriyel olduğunu ve AA tipi amiloidozun otoinflamatuar bir nedenle bu duruma neden olabileceğini düşünüyoruz.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]