[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2001, Cilt 2, Sayı 3, Sayfa(lar) 322-325
[ English ]
ÇOCUKLUK ÇAĞI 0-9 YAŞ GRUBU ZEHİRLENMELERİNİN ADLİ TIP YÖNÜNDEN İNCELENMESİ
Mehmet TOKDEMİR, Hüdaverdi KÜÇÜKER
Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı, ELAZIĞ

Tamamına yakını kaza sonucu olan 0-9 yaş grubunda görülen zehirlenmeler intihar, kaza ve cinayet nedenleriyle olan yetişkin zehirlenmelerinden oluş şekli bakımından farklıdır.

Bu çalışmada, Ocak 1997- Aralık 1999 tarihleri arasında Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine başvuran 0-9 yaş aralığında zehirlenen 108 olgunun hasta dosyası incelenerek; çocukluk çağı zehirlenmelerin özellikleri, bu yaş grubu zehirlenmelerinde ebeveynlerin tedbirsizlik ve dikkatsizliklerin rolü ve adli raporların düzenlenmesinde yapılan hataların ortaya konması amaçlanmıştır.

Tüm zehirlenme olgularının % 46.2’sinin 0-9 yaş grubunda, 0-9 yaş grubu zehirlenmelerinin % 57.4’ünün 0-3 yaş grubunda yoğunlaşması dikkati çekmektedir.

Geçici raporları bulunan olguların tamamında “hayati tehlike vardır” şeklinde rapor düzenlenmiş olmasına rağmen, dosyalarının tetkiki sonucunda ancak 38 olgunun (%35.2) hayati tehlikeye maruz kaldığı belirlenmiştir.

Sonuç olarak, toplumsal bir sorun olan çocukluk çağı zehirlenmelerinde ebeveynlerin tedbirsizlik / dikkatsizliği önemli rol oynamakta, objektif tıbbi deliller olmadan “hayati tehlikesi vardır” şeklinde kanaat belirten raporların düzenlenmesi ailelerin mağduriyetine sebep olmakta ve adli makamların iş yükünü gereksiz yere artırmaktadır.


[ English ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]