[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2008, Cilt 13, Sayı 1, Sayfa(lar) 077-079
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
46,X, +mar (Y), inv(Y) (p11.2;q11.23)? Karyotipli Bir Olgu
Ülkü ÖZBEY, Hüseyin YÜCE
Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ

Y kromozomunun perisentrik inversiyonunun görülme sıklığı 1/1000’dir. Bu inversiyon daima kalıtılmaktadır ama de novo olarak da meydana gelmesi mümkündür. Bazen bu inverted kromozom Down, Klinefelter ve diğer kromozomal sendromlarla ilişkili olabilir. Perisentrik inversiyon taşıyıcılarında mental retardasyon veya çoklu düşük riskinde artış görülmez ve anormal fenotipik özelliklerle ilişkisi yoktur. Y kromozomunun perisentrik inversiyonu, sadece nadir kromozomal bir heteromorfizmdir. Genetik danışmanlık verebilmek için inversiyonun ailesel olup olmadığını saptamada babanın kromozomal analiz yaptırması tavsiye edilebilir. Sitogenetik analiz amniyotik sıvı hücrelerinden ve ebeveynlerin periferik kan lenfosit kültüründen rutin metodlara göre yapıldı. Floresans in situ hibridizasyon (FISH), Y taşıyan hücrelerin varlığını tespit etmek için kültürü yapılmış amniyotik sıvı hücrelerinden yapıldı. Y kromozom bölgeleri (SRY, ZFY, SY84, SY86, SY127, SY134, SY254, SY255) için moleküler genetik analiz yapıldı. Sitogenetik analizde; erkek fetüsün, kardeşinin ve babasının karyotipinin 46,X, +mar (Y), inv(Y) (p11.2;q11.23)? olduğu görüldü. Probandın annesinin karyotipi 46,XX’di. Bu vakalarda, bu karyotipin klinik bir öneminin olmadığı kararına varıldı. Çünkü aynı anormallik ailenin diğer üyelerinde bulundu. Onların hepsi de normal fenotipik özelliklere sahiptiler. Bu bulgular, Y kromozomunun perisentrik inversiyonunun ne fenotipe ne de üretkenlik perfonmansına herhangi bir etkisinin olmadığını ileri sürmektedir. ©2008, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]