[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Fırat Tıp Dergisi
2008, Cilt 13, Sayı 1
Deneysel Araştırma
Deneysel Formaldehit Toksisitesinde Testis SOD, GSH-Px, MDA Düzeyleri ve ω-3 Yağ Asitlerinin Koruyucu Etkisi
İlter KUŞ, İsmail ZARARSIZ, Murat ÖGETÜRK, H. Ramazan YILMAZ, Mustafa SARSILMAZ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

EGCg Supplementation Improves Oxidant and Antioxidant Status in Kidney of Rats Exposed to Sevoflurane
Ayşe Belin ÖZER, Dilara KAMAN, Ömer Lütfi ERHAN, Songül ÖZER
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Siklosporin A’ya Bağlı Kalp Hasarında Melatoninin Histopatolojik Etkileri Üzerine Deneysel Bir Çalışma
Meltem KURUŞ, Mukaddes EŞREFOĞLU, Engin ŞAHNA, Sedat SEVİL, Ali OTLU
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Klinik Araştırma
El Parmaklarının Yanığa Bağlı Fleksiyon Kontraktürlerinin Lateral Parmak Flebi ile Onarımı
Rüştü KÖSE
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Kayaklı- Koşucularda Dayanıklılık Egzersizlerinin Normoksi ve Hipoksi Koşullarında Maksimum Oksijen Tüketimi (MaxVO2) ve Bazı Solunum Parametreleri Üzerine Etkisi
Ebru ÇETİN, Mergül ÇOLAK, Ulviye ATEŞOĞLU
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Humerus Lateral Epikondilit Tedavisinde Lokal Steroid Enjeksiyonu ile Lateral Epikondilit Bandajının Etkinliğinin Karşılaştırılması
Oktay BELHAN, Lokman KARAKURT
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Cytogenetic and Molecular Evaluation of Ambiguous Genitalia In Pediatric Patients
Hüseyin YÜCE, Ebru ETEM, Ülkü ÖZBEY
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

The Different Termination Patterns Of The Facial Vein - A Cadaveric Study
Mangala PAI, Rajanigandha VADGAONKAR, Latha PRABHU, Prakash SHETTY
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Alt Ekstremite Derin Ven Trombozunda Medikal Tedavi: Retrospektif Çalışma
Ayhan UYSAL, Kadir Kaan ÖZSİN, Rafet TOK, Suna AYDIN, Oktay BURMA, Ali RAHMAN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Karpal Tünel Sendromunun Tedavisinde İyontoforez, Lokal Kortikosteroid Enjeksiyon ve Non-Steroid Anti-İnflamatuar İlaç Etkinliğinin Karşılaştırılması
Eda GÜRÇAY, Ece ÜNLÜ, Ajda BAL, Ahmet Gürhan GÜRÇAY, Ece AYDOĞ, Aytül ÇAKCI
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Effect of Inhaled N-Acetyl-L-Cysteine Treatment on Induced Sputum Glutathione and Nitrite
Figen DEVECİ, Teyfik TURGUT, Nevin İLHAN, Gamze KIRKIL, Mehmet Hamdi MUZ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Determination of the Role of Mean Corpuscular Volume Level on the Diagnosis of Alcoholic Liver Cirrhosis and Investigation of Its Effect on the Prognosis
Özgür TANRIVERDİ, Esen GER, Sernaz UZUNOĞLU, M. Kemal SEREZ, B. Ümit ÜRE, Kadir ERGEN, A.Baki KUMBASAR
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Olgu Sunumu
Multipl Sklerozlu Olguda Çift Görme Olmadan Altıncı Sinir Tutulumu
Peykan TÜRKÇÜOĞLU, Burak TURGUT, Ülkü ÇELİKER, Hanifi YILDIRIM
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Yarı Doz Trombolitik Ve Glikoprotein IIb/IIIa Reseptör Blokeri İle Tedavi Edilen Subakut Stent Trombozu
Yılmaz ÖZBAY, Mehmet AKBULUT, Hidayet KAYANÇİÇEK, Veli Polat, HASAN KORKMAZ, Adil BAYDAŞ, İ. Nadi ARSLAN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Osteoid Osteoma of The Scaphoid Bone
Taçkın ÖZALP, Hüseyin YERCAN, Güvenir OKÇU
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Meckel Divertikülü’nün Nadir Bir Komplikasyonu: İleus
Ahmet TEKİN, Tevfik KÜÇÜKKARTALLAR
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Mediyastinal Ganglionöroma: Yaşlı Hastalarda Nadir Görülen Bir Tümör
Mehmet Oğuzhan ÖZYURTKAN, Akın Eraslan BALCI, Muharrem ÇAKMAK, İbrahim Ethem ÖZSOY, Semih KOÇYİĞİT
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Postherpetik Nevraljili Hastada Gelişen Vertebrobaziler İskemik Enfarktüs
Selami Ateş ÖNAL, Esef BOLAT, Mithat KAHRAMANOĞLU, Fidan SÜRGÜN, Nuran Akmirza İNCİ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Yaşlı Bir Kadında İntraduktal Papillom Olgusu
Selma ÇUKUR, Murat ALPER, Mehmet YAŞAR
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Lomber Omurganın Osteoid Osteomu: Olgu Sunumu
Burak O. BORANA
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Bir Vaka Nedeniyle Selim Geçici Hiperfosfatazemi
Maşallah CANDEMİR, Özmert Muhammet Ali ÖZDEMİR, Hacer ERGİN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

A Case With 46,X, +mar (Y), inv (Y) (p11.2;q11.23)? Karyotype
Ülkü ÖZBEY, Hüseyin YÜCE
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]